Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 07:15:07 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15052Tiêu đề: Bài cơ học khó
Gửi bởi: nguyenmax trong 07:15:07 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
Một thanh cứng đồng chất khối lượng M chiều dài L đầu trên gắn với một vật khối lượng m.Ban đầu hệ dựng thẳng đứng  tựa vào bức tường đầu dưới tiếp xúc với sàn . Bỏ qua mọi ma sát. Tìm vận tốc vật ngay khi thanh rời khỏi tường.
áp dụng bằng số: M=2kg m=1kg L=1m
(mình không rõ lắm nhưng nếu cần đến thì m<M
(Nếu thay đổi mọi người biện luận hộ mình các trường hợp có thể xảy ra nhé k=m/M)
 =d> =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:22:13 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
Một thanh cứng đồng chất khối lượng M chiều dài L đầu trên gắn với một vật khối lượng m.Ban đầu hệ dựng thẳng đứng  tựa vào bức tường đầu dưới tiếp xúc với sàn . Bỏ qua mọi ma sát. Tìm vận tốc vật ngay khi thanh rời khỏi tường.
áp dụng bằng số: M=2kg m=1kg L=1m
(mình không rõ lắm nhưng nếu cần đến thì m<M
(Nếu thay đổi mọi người biện luận hộ mình các trường hợp có thể xảy ra nhé k=m/M)
 =d> =d> =d> =d> =d>

Coi trọng lượng của thanh tập trung ở trung điểm của nó , hay nói cách khác là coi như có một quả cầu khối lượng M đặt tại trung điểm của thanh

Khi chuẩn bị đập vào mặt ngang thì hai quả cầu có vận tốc v và V

Vì m và M có quay cùng với tốc độ góc nên [tex]l_{M}=\frac{1}{2}L_{m}[/tex]

hay [tex]V=\frac{1}{2}v[/tex] (1)

Áp dụng bảo toàn cơ năng

[tex]Mg\frac{L}{2}+mgL=\frac{1}{2}mv^{2}+\frac{1}{2}MV^{2}[/tex] (2)

Bạn tự tính nốt nha
Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó
Gửi bởi: nguyenmax trong 12:00:27 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
Quả cầu gắn với đầu tựa vào tường < đầu trên> hình như cậu nhầm hay sao ý