Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 05:45:37 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15050Tiêu đề: Dao động điều hòa
Gửi bởi: ngochocly trong 05:45:37 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Một vật khối lượng 500g dao động điều hòa dưới tác dụng của một hợp lực F=-0,8cos(5t)N. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là
A. 24cm/s    B. 60cm/s    C. 32cm/s     D. 40cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: cuongthich trong 06:03:55 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Một vật khối lượng 500g dao động điều hòa dưới tác dụng của một hợp lực F=-0,8cos(5t)N. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là
A. 24cm/s    B. 60cm/s   C. 32cm/s     D. 40cm/s

nếu thầy nhớ không nhầm thì bài này của DH 2012 thì phải
F=-kx=- kA cos(....)= [tex]-mw^2Acos(....)= -0.8cos4t\rightarrow mw^2A=0.8
\rightarrow v_{max}=wA=\frac{0.8}{wm}=0.4m/s[/tex]