Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: kokomi trong 12:43:24 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15044Tiêu đề: thầy cô giúp e bài này với ạ. e cần gấp
Gửi bởi: kokomi trong 12:43:24 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Một thanh AB có chiều dài L, dựng đứng trên một bức tường. Một con bọ dừa ở đầu B. Vào lúc B chuyển động về bên phải sàn với vận tốc không đổi v thì bọ dừa bò lên thanh với vận tốc v1. Trong quá trình bò, bọ dừa đạt độ cao cực đại bao nhiêu nếu đầu A không rời khỏi tường. Nhận xét kết quả


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giúp e bài này với ạ. e cần gấp
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:06:01 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Bài đăng sai quy định , em PHẢI VIẾT như sau
Tên topic : Chuyển động cơ học
Nội dung : Nhờ mọi người giúp đỡ em bài toán sau
Một thanh AB có chiều dài L, dựng đứng trên một bức tường. Một con bọ dừa ở đầu B. Vào lúc B chuyển động về bên phải sàn với vận tốc không đổi v thì bọ dừa bò lên thanh với vận tốc v1. Trong quá trình bò, bọ dừa đạt độ cao cực đại bao nhiêu nếu đầu A không rời khỏi tường. Nhận xét kết quả


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giúp e bài này với ạ. e cần gấp
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 06:36:57 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Một thanh AB có chiều dài L, dựng đứng trên một bức tường. Một con bọ dừa ở đầu B. Vào lúc B chuyển động về bên phải sàn với vận tốc không đổi v thì bọ dừa bò lên thanh với vận tốc v1. Trong quá trình bò, bọ dừa đạt độ cao cực đại bao nhiêu nếu đầu A không rời khỏi tường. Nhận xét kết quả
~O) Bài giải

Xem bài giải sơ lược kết hợp với hình vẽ đính kèm

Chọn [tex]t_{0}=0[/tex] là llúc B bắt đầu chuyển động từ O , G là trung điểm AB

Độ cao của con bọ dừa là [tex]MK=h[/tex]

[tex]ON=H[/tex] là khoảng cách từ O đến thanh ở thời điểm t

Dễ dàng thu nhận được [tex]OB=vt;BM=v_{1}t[/tex]

[tex]AG=BG=\frac{L}{2}[/tex]

[tex]\Delta ONB\sim \Delta MKB \Rightarrow \frac{MK}{ON}=\frac{BM}{OB}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{h}{H}=\frac{v_{1}}{v}[/tex]

Mặt khác trong tam giác vuông OGN thì ta luôn có BĐT : [tex]ON\leq OG[/tex]

Vậy để [tex]h_{max}[/tex] thì phải có [tex]H_{max}=\frac{L}{2}[/tex] khi đó [tex]\alpha =45^{0}[/tex]

Ta có ngay [tex]h_{max}=\frac{L}{2}.\frac{v_{1}}{v}[/tex]

 ~O) Biện luận và nhận xét kết quả thu được

-Trường hợp mà con bọ dừa nó lên đến độ cao cực đại khi mà chưa đến được A

[tex]t_{max}=\frac{Lcos\alpha }{v}=\frac{L}{v\sqrt{2}}[/tex]

Có ngay BĐT [tex]t_{max}v_{1}<L[/tex]

Vậy [tex]v_{1}<v\sqrt{2}[/tex]

-Trường hợp mà con bọ nó đạt tới độ cao cực đại khi vừa tới A

[tex]t_{max}=\frac{L}{v_{1}}[/tex]

Vậy [tex]h_{max}=\sqrt{L^{2}-\left(L\frac{v}{v_{1}} \right)^{2}}=L\sqrt{1-\left(\frac{v}{v_{1}} \right)^{2}}[/tex]