Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 10:44:40 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15043Tiêu đề: Nhờ giúp bài sóng cơ
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 10:44:40 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là 4 cm. Biết hai phần tử tại hai điểm M, N trên dây có phương trình dao động lần lượt là uM = 2cos(10πt+π/4) (cm) và uN = 2cos(10πt-3π/4) (cm), t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng trên dây là v = 60 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa M và N là
   6 cm
   3 cm
   4 cm
   2 cm


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:26:00 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là 4 cm. Biết hai phần tử tại hai điểm M, N trên dây có phương trình dao động lần lượt là uM = 2cos(10πt+π/4) (cm) và uN = 2cos(10πt-3π/4) (cm), t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng trên dây là v = 60 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa M và N là
   6 cm
   3 cm
   4 cm
   2 cm

em dùng CT [tex]\Delta \varphi=|\varphi_2-\varphi_1|=2\pi.(MN)/\lambda = \pi ==> MN=2cm[/tex]