Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: phanngocanh trong 08:32:47 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15041Tiêu đề: Thấu kính - Kính lúp
Gửi bởi: phanngocanh trong 08:32:47 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự -100cm thì mới quan sát được xa vô cùng mà không phải điều tiết. Người này bỏ kính cận ra và dùng một kính lúp có tiêu cự 5cm đặt sát  mắt  để quan sát vật nhỏ khi không điều tiết. Vật phải đặt cách kính
A. 5cm
B. 10cm
C. 100/21 cm
D. 21/100 cm
Mọi người giải giúp em với!!!
Cám ơn mọi người.
Xin lỗi mọi người vì em không biết gõ công thức Toán học.


Tiêu đề: Trả lời: Thấu kính - Kính lúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:47:21 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Lần sau tác giả đọc kỹ quy định 1 về việc đặt tên cho topic.


Tiêu đề: Trả lời: Thấu kính - Kính lúp
Gửi bởi: phanngocanh trong 12:04:21 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Cám ơn đã nhắc nhở.
Ai làm được thì nhanh giúp em với!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Thấu kính - Kính lúp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 01:53:38 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
[tex]f=-OC_V=-100cm \ \rightarrow OC_V=100cm [/tex]
Để nhìn vật mà không phải điều tiết thì ảnh của vật hiện lên ở điểm cực viễn tức là [tex]d'=-OC_V=-100cm[/tex]
Mà có [tex]f=5cm \rightarrow d=\dfrac{d'.f}{d'-f}=\dfrac{-100.5}{-100-5}=\dfrac{100}{21} cm[/tex]
Từ đó chọn C