Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 11:49:54 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15038



Tiêu đề: sóng cơ hay lạ
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 11:49:54 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hau nguồn phát sóng giống nhau tại M và N cách nhau 16cm. Trên MN ,khoảng cách ngắn nhất hai điểm không dao đông 2cm. Trên đường thẳng XX' song song với MN , cách MN một khoảng 8cm, gọi P là giao điểm của XX' với đường trung trực của MN . khoảng cách từ P điến điểm dao động với biên độ dao động cực tiểu nằm trên XX' là
A. 1,42cm                 B.1,5cm                  C. 2,8cm               D.2,25cm
thầy cô và các bạn xem giúp. em cảm ơn rất nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ hay lạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:21:35 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hau nguồn phát sóng giống nhau tại M và N cách nhau 16cm. Trên MN ,khoảng cách ngắn nhất hai điểm không dao đông 2cm. Trên đường thẳng XX' song song với MN , cách MN một khoảng 8cm, gọi P là giao điểm của XX' với đường trung trực của MN . khoảng cách từ P điến điểm dao động với biên độ dao động cực tiểu nằm trên XX' là
A. 1,42cm                 B.1,5cm                  C. 2,8cm               D.2,25cm
thầy cô và các bạn xem giúp. em cảm ơn rất nhiều!
link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7156.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7156.0)


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ hay lạ
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 07:52:50 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
không được thầy ạ! ta lấy d2-d1 sao bằng sqrt(h^2(AB/2-x)^2) được thầy trên hình vẽ ta có d1^2=(h^2(AB/2-x)^2). d2^2=(h^2(AB/2+x)^2) thôi thầy ạ! thầy xem lại giúp em với nha thầy. em cảm ơn thầy nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ hay lạ
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 07:58:10 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
dạ rồi em hiểu rồi cảm ơn thầy!