Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 11:29:22 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15036Tiêu đề: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 11:29:22 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Đặt một điện áp u=Usqrt2cos(omega.t) V, vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R=75 ôm thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kì tụ điện C' nào vào đoạn mạch NB dù nối tiếp hay song song vẫn thấy UNB giảm.Biết các giá trị r, ZL,ZC,Z nguyên. Giá trị của r và ZC là?
A. 128, 200 ôm   B. 21;120 ôm         C. 128;120 ôm         D.    21;200 ôm.
nhờ thầy cô và các bạn xem giải giúp em bài này. em chân thành cảm ơn thầy cô.


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:11:44 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Đặt một điện áp u=Usqrt2cos(omega.t) V, vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R=75 ôm thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kì tụ điện C' nào vào đoạn mạch NB dù nối tiếp hay song song vẫn thấy UNB giảm.Biết các giá trị r, ZL,ZC,Z nguyên. Giá trị của r và ZC là?
A. 128, 200 ôm   B. 21;120 ôm         C. 128;120 ôm         D.    21;200 ôm.
nhờ thầy cô và các bạn xem giải giúp em bài này. em chân thành cảm ơn thầy cô.
link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9291.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9291.0)