Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Nguyen Minh Anh trong 09:30:00 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15033Tiêu đề: Bài va chạm khó
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 09:30:00 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Thả vật m rơi tự do xuống mặt phẳng nghiêng góc @ như hình vẽ. Vận tốc ngay trước va chạm là [tex]v_{o}[/tex]. Tính vận tốc sau va chạm của mỗi vật. Định  @ để nêm có vận tốc lớn  nhất sau va chạm. Biết nêm có khối lượng M, bỏ qua mọi ma sát.


Tiêu đề: Trả lời: Bài va chạm khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:37:15 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Thả vật m rơi tự do xuống mặt phẳng nghiêng góc @ như hình vẽ. Vận tốc ngay trước va chạm là [tex]v_{o}[/tex]. Tính vận tốc sau va chạm của mỗi vật. Định  @ để nêm có vận tốc lớn  nhất sau va chạm. Biết nêm có khối lượng M, bỏ qua mọi ma sát.
Bài này Thầy Dương đã giải rồi, hình như trích từ Đề Thi QG, em tìm trên diễn đàn có đấy


Tiêu đề: Trả lời: Bài va chạm khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:05:32 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Thả vật m rơi tự do xuống mặt phẳng nghiêng góc @ như hình vẽ. Vận tốc ngay trước va chạm là [tex]v_{o}[/tex]. Tính vận tốc sau va chạm của mỗi vật. Định  @ để nêm có vận tốc lớn  nhất sau va chạm. Biết nêm có khối lượng M, bỏ qua mọi ma sát.

Em xem lời giải tại : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13590.msg57758#msg57758