Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: honnhiendy trong 08:33:18 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15027Tiêu đề: Bài tập thấu kính
Gửi bởi: honnhiendy trong 08:33:18 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Mọi người hướng dẫn giáp giúp mình 2 bài dưới với !


Bài 1 :
Trên màn chắn có 1 lỗ tròn mà tại đó đặt khít 1 thấu kính hồi tụ f = 25cm . Điểm sáng F đặt tại tiêu điểm vậy F' . Bên kia thấu kính ở khoảng cách 300cm đặt một màn ảnh vuông góc với trục chính . Hỏi : phải dịch chuyển điểm sáng một đoạn bao nhiêu để bán kính vệt sáng trên màn tăng gấp 3 lần bán kính của thấu kinh .


Bài 2:
1 điểm sáng F cách màn ảnh 1 khoảng l = 100cm , 1 thấu kính 0 nằm trong khoảng từ F > màn ảnh có trục chính đi qua F vuông góc với màn ảnh
a) khi xê dịch thấu kính trong khoảng trên ta chỉ tìm được 1 vị trí thấu kính mà tại đó thu được ảnh rõ nét của F trên màn . Hãy xác định vị trí đó & f thấu kính
b) Giữ thấu kính 0 ở vị trí tìm được ở câu trên , đặt thêm thấu kính 01 trong khoảng từ 0 --> màn ảnh & cách màn ảnh 30cm . Trục chính của 0 & 01 trùng nhau ta thu được 1 vệt sáng hình tròn và có đường kính D1. Sau đó dịch chuyển đi 10cm ra xa thấu kính 01 thì thấy vệt sáng lớn dần & có D2= 2 D1 . Tính f của 01Thanks mọi người


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập thấu kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:41:56 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Mọi người hướng dẫn giáp giúp mình 2 bài dưới với !


Bài 1 :
Trên màn chắn có 1 lỗ tròn mà tại đó đặt khít 1 thấu kính hồi tụ f = 25cm . Điểm sáng F đặt tại tiêu điểm vậy F' . Bên kia thấu kính ở khoảng cách 300cm đặt một màn ảnh vuông góc với trục chính . Hỏi : phải dịch chuyển điểm sáng một đoạn bao nhiêu để bán kính vệt sáng trên màn tăng gấp 3 lần bán kính của thấu kinh .

Mấy bài quang hình này vẽ hình đuối luôn, tạm thời mới làm có 1 câu


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập thấu kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:56:21 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013

Bài 2:
1 điểm sáng F cách màn ảnh 1 khoảng l = 100cm , 1 thấu kính 0 nằm trong khoảng từ F > màn ảnh có trục chính đi qua F vuông góc với màn ảnh
a) khi xê dịch thấu kính trong khoảng trên ta chỉ tìm được 1 vị trí thấu kính mà tại đó thu được ảnh rõ nét của F trên màn . Hãy xác định vị trí đó & f thấu kính
b) Giữ thấu kính 0 ở vị trí tìm được ở câu trên , đặt thêm thấu kính 01 trong khoảng từ 0 --> màn ảnh & cách màn ảnh 30cm . Trục chính của 0 & 01 trùng nhau ta thu được 1 vệt sáng hình tròn và có đường kính D1. Sau đó dịch chuyển đi 10cm ra xa thấu kính 01 thì thấy vệt sáng lớn dần & có D2= 2 D1 . Tính f của 01
Thanks mọi người
Hướng dẫn em tính.
a/
f=d.d'/(d+d') ==> dd' = Lf
==> d.d' là nghiệm Phương trình X'-LX + Lf=0
để có 1 vị trí trên màn thì Phương trình trên chỉ có 1 nghiệm ==> L^2-4Lf=0 ==> L = 4f ==> f=25cm ==> d=d'=2f=50cm
b/ TH2 lại phải vẽ hình rùi, và ảnh của vật qua f bây giờ lại đóng vai trò là vật của f1 (mà là vật ảo) nếu em học trong CTPT bình thường thì sao giải được? còn nếu học lớp chuyên em giải quyết nốt nhé, em vẽ hình ra và dùng tam giác đồng dạng mà làm