Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 08:30:46 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15026Tiêu đề: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: lyly2210 trong 08:30:46 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA= 3cos40πt và uB= 4cos(40πt) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O 1 đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):
A. 13    B. 14    C. 26    D. 28
 đáp án là 26 nhưng http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10024.0 lại giải ra 13. thầy cô và cac ban giải thik giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:17:20 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
[tex]\lambda = 1,5 cm[/tex]
các điểm có biên độ 5 cm là dao động tổng hợp của 2 nguồn mà tại đó vuông pha  [tex]d_{2}-d_{1}=(k+\frac{1}{4})\lambda[/tex]
[tex]\frac{-AB}{\lambda}-\frac{1}{4} \leq k\leq \frac{AB}{\lambda}-\frac{1}{4}[/tex]
nhẩm sẽ suy ra 13 điểm
bạn tưởng tượng cái hình nhé, vì mỗi hypepol cắt parapol 2 lần nên nhân 2 là ra 26 điểm


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: lyly2210 trong 01:04:30 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
[tex]\lambda = 1,5 cm[/tex]
các điểm có biên độ 5 cm là dao động tổng hợp của 2 nguồn mà tại đó vuông pha  [tex]d_{2}-d_{1}=(k+\frac{1}{4})\lambda[/tex]
[tex]\frac{-AB}{\lambda}-\frac{1}{4} \leq k\leq \frac{AB}{\lambda}-\frac{1}{4}[/tex]
nhẩm sẽ suy ra 13 điểm
bạn tưởng tượng cái hình nhé, vì mỗi hypepol cắt parapol 2 lần nên nhân 2 là ra 26 điểm
bạn ơi thầy tớ bảo hai dao động vuông pha là d2-d1=(k+1/2)lamda/2 chứ. với lại bài này là parabol chứ không phải đường tròn đâu mà nhân hai nó chỉ cắt nửa trên thôi chứ. ko biết mình hiểu vậy có đúng không, mong bạn giải thik rõ giùm mình


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: timtoi trong 09:09:14 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
[tex]\lambda = 1,5 cm[/tex]
các điểm có biên độ 5 cm là dao động tổng hợp của 2 nguồn mà tại đó vuông pha  [tex]d_{2}-d_{1}=(k+\frac{1}{4})\lambda[/tex]
[tex]\frac{-AB}{\lambda}-\frac{1}{4} \leq k\leq \frac{AB}{\lambda}-\frac{1}{4}[/tex]
nhẩm sẽ suy ra 13 điểm
bạn tưởng tượng cái hình nhé, vì mỗi hypepol cắt parapol 2 lần nên nhân 2 là ra 26 điểm
bạn ơi thầy tớ bảo hai dao động vuông pha là d2-d1=(k+1/2)lamda/2 chứ. với lại bài này là parabol chứ không phải đường tròn đâu mà nhân hai nó chỉ cắt nửa trên thôi chứ. ko biết mình hiểu vậy có đúng không, mong bạn giải thik rõ giùm mình
HocsinhIU giải đúng rùi đó có thể thầy của pạn nhầm thui.Ko tin pạn vẽ hình ra thi thấy liền hà.chúc pạn thành công!!!


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:01:07 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
biên độ dao động của 1 phân tử vật chất tại điểm bât kì cách 2 nguồn khoảng d1 và d2 là
[tex]A^{2}= A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_{1}A_{2}cos(\frac{2\Pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda})[/tex]
sóng từ 2 nguồn truyền tới điểm đó vuông pha nhau  [tex]\Rightarrow \frac{2\Pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda}= \frac{\Pi}{2} + k\Pi[/tex]
[tex]\Rightarrow d_{2}-d_{1}=\frac{\lambda}{2}(\frac{1}{2}+k)[/tex]
[tex]\frac{-2AB}{\lambda}-\frac{1}{2}\leq k\leq \frac{2AB}{\lambda}-\frac{1}{2}[/tex]
tính ra sẽ có 14 giá trị của k
bạn vẽ hình ra sẽ thấy hypepol cắt parapol tại 2 điểm
thầy của bạn giải đúng rồi
cũng xin giải thích luôn, mình sai ở chỗ công thức [tex]d_{2}-d_{1}=\lambda (\frac{1}{4} + k)[/tex] chỉ đúng cho trường hợp 2 nguồn cùng biên độ
bài này 2 nguồn khác biên độ nên ta phải dùng công thức tổng quát ở phía trên
đáp án là 28 điểm nhé bạn, xin lỗi vì làm không kĩ


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: lyly2210 trong 09:05:56 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
biên độ dao động của 1 phân tử vật chất tại điểm bât kì cách 2 nguồn khoảng d1 và d2 là
[tex]A^{2}= A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_{1}A_{2}cos(\frac{2\Pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda})[/tex]
sóng từ 2 nguồn truyền tới điểm đó vuông pha nhau  [tex]\Rightarrow \frac{2\Pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda}= \frac{\Pi}{2} + k\Pi[/tex]
[tex]\Rightarrow d_{2}-d_{1}=\frac{\lambda}{2}(\frac{1}{2}+k)[/tex]
[tex]\frac{-2AB}{\lambda}-\frac{1}{2}\leq k\leq \frac{2AB}{\lambda}-\frac{1}{2}[/tex]
tính ra sẽ có 14 giá trị của k
bạn vẽ hình ra sẽ thấy hypepol cắt parapol tại 2 điểm
thầy của bạn giải đúng rồi
cũng xin giải thích luôn, mình sai ở chỗ công thức [tex]d_{2}-d_{1}=\lambda (\frac{1}{4} + k)[/tex] chỉ đúng cho trường hợp 2 nguồn cùng biên độ
bài này 2 nguồn khác biên độ nên ta phải dùng công thức tổng quát ở phía trên
đáp án là 28 điểm nhé bạn, xin lỗi vì làm không kĩ
BẠN ƠI HÌNH NHƯ BẠN NHẨM NHẦM THÌ PHẢI K RA 26 GIÁ TRỊ MÀ BẠN NÊN NẾU NHAN DOI RA 52 LUÔN . BẠN COI LẠI GIÙM MÌNH VỚI THANKS BAN. DAP AN BÀI NÀY LÀ 26


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:10:04 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
đúng là mình nhẩm nhầm đấy bạn, nhưng k ra 13 giá trị chứ đâu ra 26
đáp án bài này là 26 điểm, tại hôm bữa mình nhẩm ko dùng máy tính nên nhầm hoài
còn cách làm thì mình đã chỉnh lại đúng rồi


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: lyly2210 trong 04:53:52 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
làm theo cách bạn  thì -13.83<k<12.83
suy ra có 26 giá trị k chứ


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: L.Lawliet trong 06:19:29 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Mình cũng ra -13.8333 < k < 12.8333 suy ra có 26 giá trị thôi tương ứng vs k chạy từ -13 đến 12
Thân: L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng cơ với ạ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:18:44 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
mấy bạn tính đúng rồi
như vậy cái hypepol chỉ cắt parapol tại 1 điểm
theo mình thì parapol và hypepol phải có điều kiện gì với nhau thì mới biết cắt 1 điểm hay 2 điểm
nhưng với đáp án bài này chắc là 1 điểm
tại mình phác thử cái hình thì thấy nó có thể cắt tại 2 điểm
như vậy bài này giải theo phương trình v là đúng rồi và không nhân 2
cảm ơn mọi người