Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 08:14:46 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15023Tiêu đề: trắc nghiệm lý thuyết hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 08:14:46 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Mong thầy giải dùm câu hỏi? Chọn a hoặc b
a)1u bằng 1/12 khối lượng của một hạt nhân nguyên tử cácbon (C6-12)
b)1u bằng 1/12 khối lượng của một  nguyên tử cácbon (C6-12)


Tiêu đề: Trả lời: trắc nghiệm lý thuyết hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:01:44 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Mong thầy giải dùm câu hỏi? Chọn a hoặc b
a)1u bằng 1/12 khối lượng của một hạt nhân nguyên tử cácbon (C6-12)
b)1u bằng 1/12 khối lượng của một  nguyên tử cácbon (C6-12)

Câu b
1u bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cácbon (C6-12)  hay của một đồng vị ( C6-12 )Tiêu đề: Trả lời: trắc nghiệm lý thuyết hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: L.Lawliet trong 07:03:35 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
Câu này rất hay hỏi trong các đề thi thử .. Nhớ là NGUYÊN TỬ nhé :D


Tiêu đề: Trả lời: trắc nghiệm lý thuyết hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:44:07 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
Câu này rất hay hỏi trong các đề thi thử .. Nhớ là NGUYÊN TỬ nhé :D

Rất nhiều nguồn và cá nhân chọn 1/12 khối lượng  HẠT NHÂN đó, vì vậy nguyenthimyngan mới hỏi  8-x.


Tiêu đề: Trả lời: trắc nghiệm lý thuyết hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 10:50:54 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Câu này rất hay hỏi trong các đề thi thử .. Nhớ là NGUYÊN TỬ nhé :D

Rất nhiều nguồn và cá nhân chọn 1/12 khối lượng  HẠT NHÂN đó, vì vậy nguyenthimyngan mới hỏi  8-x.
Sách chuẩn bị kiến thức chọn 1/12 khối lượng  HẠT NHÂN nguyên tử?( sách Nguyễn Trọng Sửu câu 9.6 chương hạt nhân-Nhà suất bản giáo dục Việt Nam)