Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mikukikute trong 08:09:30 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15021Tiêu đề: Tìm biên độ giao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: Mikukikute trong 08:09:30 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
1 con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k, 2 vật nặng M và m đc nối với nhau bằng sợi dây khối lượng không đáng kể. gọi g là gia tốc trọng trường. Khi cắt nhanh sợi dây giữa M và m thì biên độ dao động của con lắc lò xo gồm vật M là bao nhiêu?
(Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. )


Tiêu đề: Trả lời: Tìm biên độ giao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:25:54 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
khi chưa cắt dây thì vị trí cân bằng là [tex]\Delta l_{1}= \frac{(M+m)g}{k}[/tex]
khi đã cắt vật m thì vị trí cân bằng của riêng vật M [tex]\Delta l_{2}=\frac{Mg}{k}[/tex]
biên độ dao động của vật M là [tex]A = \Delta l_{1}-\Delta l_{2}=\frac{mg}{k}[/tex]