Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 07:19:40 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15018Tiêu đề: thắc mắc về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: moths trong 07:19:40 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
có nhiều bài tập trong chương này thường hỏi về khối lượng hạt bị phân rã,khối lượng phân rã và nhiều thứ nữa củng kiểu như thế,,,,,,
nhưng em chưa phân biệt được rõ về
(đenta) m,
m
m0
mong thầy cô giải thích giúp em


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:35:31 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
mo là khối lượng ban đầu
m là khối lượng còn lại
mo-m = denta m = lượng đã bị phân rã


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: ngochocly trong 07:37:36 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
hạt nhân sau khi bị phân rã thì một phần mất đi biến thành hạt nhân khác, một phần còn lại.
ví dụ: Ra226 phân rã thành Rn222 sau khi phóng xạ He
+m0 là khối lượng hạt nhân Ra226 ban đầu
+m là khối lượng Ra226 còn lại
+delta m là khối lượng Ra226 đã phân rã thành Rn222 : delta m = m0 - m