Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 05:16:12 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15011Tiêu đề: Con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 05:16:12 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, chiều dài không biến dạng của lò xo là 20cm, k=100N/m, m=100g. Tác dụng F=3N không đổi hướng thẳng đứng từ trên xuống đến khi vật dừng lại ở trạng thái cân bằng rồi thôi không tác dụng F để vật dao động điều hòa không vận tốc ban đầu. Thời điểm lần thứ 2( kể từ lúc thôi không tác dụng F) độ lớn lực tác dụng lên giá treo là 1,5N là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 07:47:05 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
vị trí cân bằng khi có lực F là [tex]\Delta L =\frac{mg+F}{k}[/tex][tex]= 4 cm[/tex]
vị trí cân bằng khi ko có lực F là [tex]\Delta l=\frac{mg}{k}[/tex][tex]= 1 cm[/tex]
suy ra biên độ là [tex]\Rightarrow A=\frac{F}{k}[/tex] = 3 cm
lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo 1,5 N thì độ dãn của lò xo là 1,5 cm
vậy tại đó li độ của vật là 0,5 cm và -2,5 cm
theo giản đồ vecto quay, ban đầu vật ở biên dương vậy thời điểm bài yêu cầu là ở vị trí -2,5 cm
từ giản đồ vecto quay bạn tính được góc quay, có góc quay và omega sẽ suy ra được thời gian cần tìm