Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phuc_tran7693 trong 09:41:04 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15004Tiêu đề: Bài tập sóng- sóng ánh sáng
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 09:41:04 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
1/ Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u=acos(4[tex]\pi[/tex]t-0,02[tex]\pi[/tex]x) cm. Tốc độ truyền sóng của phươpng trình này là?

Cho em hỏi đề này sai phải không ạ? :(

2/ Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda[/tex]1=750nm, [tex]\lambda[/tex]2= 675nm, [tex]\lambda[/tex]3=600nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách giữa 2 khe là 1,5 [tex]\mu[/tex]m có vân sáng bức xạ?
 
Xin hướng dẫn hộ em câu này ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng- sóng ánh sáng
Gửi bởi: L.Lawliet trong 10:29:40 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Bạn viết 0.02[tex]\pi[/tex]x = [tex]\frac{2x\pi}{\lambda }[/tex] >>> [tex]\lambda[/tex] = 100 (cm) từ đấy có v=f[tex]\lambda[/tex]
Thân L.Lawliet

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng- sóng ánh sáng
Gửi bởi: L.Lawliet trong 10:41:31 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Câu 2
1/ Hiệu khoảng cách từ điểm đang xét tới hai khe là ∆L

Tại M có vân sáng khi và chỉ khi: ∆L = k.λ hay k = ∆L/λ = 1500/λ
(∆L = 1,5μm = 1500nm)
Vì k nguyên và khác 0 (vì đây không phải là vân trung tâm). Lần lượt thay giá trị các bước sóng λ, ta thấy chỉ có λ₁ = 750 nm là thỏa mãn cho k = 2 (nguyên)
Thân: L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng- sóng ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 10:44:16 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013


2/ Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda[/tex]1=750nm, [tex]\lambda[/tex]2= 675nm, [tex]\lambda[/tex]3=600nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách giữa 2 khe là 1,5 [tex]\mu[/tex]m có vân sáng bức xạ?
 

Để điểm đó là vân sáng thì ta phải có:[tex]d_{2}-d_{1}=\Delta d=k.\lambda[/tex]
Ta chỉ cần lập tỉ số nếu được k nguyên ứng với bước sóng ánh sáng nào thì ở đó có vân sáng.
Ở đây chỉ có bước sóng của bức xạ thứ nhất với giá tri 750nm cho vân sáng bậc 2