Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 12:22:13 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14998Tiêu đề: Nhờ mọi người giải giúp sóng ánh sáng
Gửi bởi: tsag trong 12:22:13 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Câu1:Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với 2 khe Young nguồn S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng  lamda1=0,6.10^-6 m và lamda2. Trên màn người ta đếm được 21 vân sáng trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân (có bước sóng lamda  1 và lamda 2).Tính  lamda2 biết 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.
A. 0,62.10^-6m.   B. 0,4210^-6m.   C. 0,5010^-6m.   D. 0,5410^-6m.
Câu2:Trong quá trình thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Y - âng S1S2, khi ta dịch chuyển nguồn sáng S phát ra một bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda  song song với màn tới vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S  đến S1, S2 bằng  . Tại tâm của màn ta sẽ có:
A. vân sáng bậc nhất dịch chuyển tới đó.        B. vân tối bậc nhất dịch chuyển tới đó.
C. vân sáng bậc 0                                            D. vân tối thứ hai dịch chuyển tới đó.
Câu3:Trong thí nghiệm Iâng cho a = 2mm, D = 1m. Nếu dùng bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 thì khoảng vân giao thoa trên màn là i1 = 0,2mm. Thay λ1 bằng λ2 > λ1 thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ λ1 ta quan sát thấy một vân sáng của bức xạ λ2 . Xác định λ2 và bậc của vân sáng đó


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:48:07 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Câu1:Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với 2 khe Young nguồn S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng  lamda1=0,6.10^-6 m và lamda2. Trên màn người ta đếm được 21 vân sáng trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân (có bước sóng lamda  1 và lamda 2).Tính  lamda2 biết 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.
A. 0,62.10^-6m.   B. 0,4210^-6m.   C. 0,5010^-6m.   D. 0,5410^-6m.
thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7667.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7667.0)
Trích dẫn
Câu2:Trong quá trình thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Y - âng S1S2, khi ta dịch chuyển nguồn sáng S phát ra một bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda  song song với màn tới vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S  đến S1, S2 bằng  . Tại tâm của màn ta sẽ có:
A. vân sáng bậc nhất dịch chuyển tới đó.        B. vân tối bậc nhất dịch chuyển tới đó.
C. vân sáng bậc 0                                            D. vân tối thứ hai dịch chuyển tới đó.
Câu này hiệu d1-d2=???
Trích dẫn
Câu3:Trong thí nghiệm Iâng cho a = 2mm, D = 1m. Nếu dùng bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 thì khoảng vân giao thoa trên màn là i1 = 0,2mm. Thay λ1 bằng λ2 > λ1 thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ λ1 ta quan sát thấy một vân sáng của bức xạ λ2 . Xác định λ2 và bậc của vân sáng đó
HD em tự giải
ĐKVT: [tex]3.\lambda_1=k.\lambda_2 ==> \lambda_1<\lambda2=3.\lambda1/k <=0,76 ==> k ==> \lambda[/tex]