Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: nh0x_9x99 trong 11:15:01 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14996Tiêu đề: Thực nghiệm cơ học
Gửi bởi: nh0x_9x99 trong 11:15:01 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Mọi người giúp em với
 làm thế nào để xác định khối lượng riêng của 1 vật chỉ sử dụng bình nước, ống nghiệm, thước kẻ và các vật mẫu cần xđ klr


Tiêu đề: Trả lời: Thực nghiệm cơ học
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:30:38 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Mọi người giúp em với
 làm thế nào để xác định khối lượng riêng của 1 vật chỉ sử dụng bình nước, ống nghiệm, thước kẻ và các vật mẫu cần xđ klr
Để giải bài toán này ta tiến hành 2 thí nghiệm
~O) Thí nghiệm 1
Thả miếng kim loại cần xác định khối lượng riêng vào trong bình nước , nó sẽ chìm nghỉm ngay và nước dâng lên một đoạn [tex]h[/tex]
Gọi S là tiết diện ngang của bình nước ta tính được ngay thể tích của vật : [tex]V=Sh[/tex] (1)
~O) Thí nghiệm 2
Cho một lượng nước vừa đủ vào ống nghiệm , sau đó thả vào trong bình nước thấy nó nổi không hoàn toàn trên mặt nước và làm cho nước dâng lên một đoạn là [tex]h_{1}[/tex]
Gọi khối lượng của ống nghiệm và nước trong đó và vật lần lượt là [tex]P_{0};P_{1};P[/tex]
Ta có ngay hệ thức (do vật nổi) [tex]P_{0}+P_{1}=F_{A1}=d_{1}V_{1}=d_{1}S.h_{1}[/tex] (2)
~O) Thí nghiệm 3
Ta thả luôn vật vào trong ống nghiệm ở TN2 . thấy nước dâng lên [tex]h_{2}[/tex]
[tex]P_{0}+P_{1}+P=d_{1}V_{2}=d_{1}Sh_{2}[/tex] (3)
Thay (2) vào (3) ta tính được [tex]P=d_{1}S(h_{2}-h_{1})[/tex] (4)
Lấy (4) chia cho (1) ra được kết quả của bài toán thực nghiệm
Mở rộng bài toán
Từ bài toán trên ta có thể mở rộng bài toán như sau
Cho một bình nước , một ống nghiệm , một thước đo chiều dài . Cho một miếng hợp kim gồm hai kim loại pha trộn với nhau có thể cho vừa ống nghiệm . Trình bày phương án thí nghiệm xác định tỷ lệ phần trăm khối lượng của từng kim loại có trong miếng hợp kim
Chú ý : Đây là bài toán từng xuất hiện trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên vật lý của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2007 và là câu để phân loại thí sinh cao !