Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 09:25:10 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14992Tiêu đề: BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
Gửi bởi: superburglar trong 09:25:10 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em
Câu 1:
Quả cầu kim loại  có bán kính R = 10cm được chiếu sáng  bởi ánh sáng có bước sóng  [tex]\lambda =2.10^{-7}m[/tex]. Quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang êlectron thoát ra? Cho  biết công thoát của êlectron  ra  khỏi kim loại đó là  4,5eV. 
A.[tex]1,6.10^{-13}C[/tex]
B,[tex]1,9.10^{-11}C[/tex]
C.[tex]1,875.10^{-11}C[/tex]
D.[tex]1,875.10^{-13}C[/tex]
PS:Mong thầy cô giải thích rõ ràng cho em.em đã xem một bài giải trên diễn đàn nhưng không hiểu lắm :D


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:40:06 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em
Câu 1:
Quả cầu kim loại  có bán kính R = 10cm được chiếu sáng  bởi ánh sáng có bước sóng  [tex]\lambda =2.10^{-7}m[/tex]. Quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang êlectron thoát ra? Cho  biết công thoát của êlectron  ra  khỏi kim loại đó là  4,5eV. 
A.[tex]1,6.10^{-13}C[/tex]
B,[tex]1,9.10^{-11}C[/tex]
C.[tex]1,875.10^{-11}C[/tex]
D.[tex]1,875.10^{-13}C[/tex]
PS:Mong thầy cô giải thích rõ ràng cho em.em đã xem một bài giải trên diễn đàn nhưng không hiểu lắm :D
[tex]\frac{hc}{\lambda}=A+|e|.Vmax[/tex] (V là điện thế)
Măt khác : Vmax=kQmax/R ==> Qmax


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
Gửi bởi: photon01 trong 09:41:36 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em
Câu 1:
Quả cầu kim loại  có bán kính R = 10cm được chiếu sáng  bởi ánh sáng có bước sóng  [tex]\lambda =2.10^{-7}m[/tex]. Quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang êlectron thoát ra? Cho  biết công thoát của êlectron  ra  khỏi kim loại đó là  4,5eV.  
A.[tex]1,6.10^{-13}C[/tex]
B,[tex]1,9.10^{-11}C[/tex]
C.[tex]1,875.10^{-11}C[/tex]
D.[tex]1,875.10^{-13}C[/tex]
PS:Mong thầy cô giải thích rõ ràng cho em.em đã xem một bài giải trên diễn đàn nhưng không hiểu lắm :D

Mỗi electron khi hấp thụ được một photon thì năng lượng của photon đó 1 phần chuyển thành công thoát A, một phần chuyển thành động năng ban đầu của electron. Vậy ta có:[tex]\varepsilon =\frac{hc}{\lambda }=A+K_{max}[/tex]
Để giữ electron không thoát ra được thì công hãm phải thắng động năng ban đầu của electron. Tức là [tex]A_{h}=K=\varepsilon -A=\left(\frac{hc}{\lambda } -A\right)\Leftrightarrow \left|e \right|.V_{max}=\left(\frac{hc}{\lambda } -A\right)\Leftrightarrow V_{max}=\frac{1}{\left|e \right|}\left(\frac{hc}{\lambda } -A \right)[/tex]
Trong đó:[tex]V_{max}=k\frac{\left|q \right|}{R}[/tex]

Thay số vào rồi tính nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
Gửi bởi: superburglar trong 09:42:54 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em
Câu 1:
Quả cầu kim loại  có bán kính R = 10cm được chiếu sáng  bởi ánh sáng có bước sóng  [tex]\lambda =2.10^{-7}m[/tex]. Quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang êlectron thoát ra? Cho  biết công thoát của êlectron  ra  khỏi kim loại đó là  4,5eV. 
A.[tex]1,6.10^{-13}C[/tex]
B,[tex]1,9.10^{-11}C[/tex]
C.[tex]1,875.10^{-11}C[/tex]
D.[tex]1,875.10^{-13}C[/tex]
PS:Mong thầy cô giải thích rõ ràng cho em.em đã xem một bài giải trên diễn đàn nhưng không hiểu lắm :D
[tex]\frac{hc}{\lambda}=A+|e|.Vmax[/tex] (V là điện thế)
Măt khác : Vmax=kQmax/R ==> Qmax
Thầy ơi,thầy nói rõ cho em chỗ công thức  Vmax=kQmax/R ==> Qmax đk không ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:46:35 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Thầy ơi,thầy nói rõ cho em chỗ công thức  Vmax=kQmax/R ==> Qmax đk không ạ.
+ Đây là công thức tính điện thế của quả cầu (em coi SGKNC L11 nhé)