Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 09:00:43 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14990Tiêu đề: Cho em hỏi bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: tsag trong 09:00:43 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
1.Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với 2 khe Young nguồn S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng  1=0,6 m và 2. Trên màn người ta đếm được 21 vân sáng trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân (có bước sóng  1 và 2).Tính  2 biết 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.
A. 0,62m.   B. 0,42m.   C. 0,50m.   D. 0,54m.
2.Trong quá trình thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Y - âng S1S2, khi ta dịch chuyển nguồn sáng S phát ra một bức xạ đơn sắc có b¬ước sóng   song song với màn tới vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S  đến S1, S2 bằng  . Tại tâm của màn ta sẽ có:
A. vân sáng bậc nhất dịch chuyển tới đó.        B. vân tối bậc nhất dịch chuyển tới đó.
C. vân sáng bậc 0                                            D. vân tối thứ hai dịch chuyển tới đó
CÁN ƠN


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:15:21 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Bạn đánh lại đề thì mọi người mới có thể giúp, đề mất bớt, thiếu tùm lum ai mà giúp được bạn.


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: L.Lawliet trong 11:48:35 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Câu 1 giải như sau
Có 21 vệt sáng mà 3 vệt là kq trùng nhau như vậy có 24 vân sáng tất cả. Coi vệt sáng thứ 2 là vân trung tâm thì ta có 11 vân ở nửa dương trên miền giao thoa >>> có 11 khoảng vân tất cả của cả 2 bức xạ. Xét k1+k2=11 và k1λ1 = k2λ2. ta tìm đc k1 = 5 và k2=6 >>> λ2 = 0.5 micromet >> chọn C
Thân L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: L.Lawliet trong 11:51:39 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Câu 2 thì bạn viết thế mình cũng k suy luận ra đề nói gì. Bạn edit lại đi sẽ có người giúp bạn
Thân: L.Lawliet