Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:26:51 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14987Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: tsag trong 08:26:51 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với 2 khe Young nguồn S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng  1=0,6 m và 2. Trên màn người ta đếm được 21 vân sáng trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân (có bước sóng  1 và 2).Tính  2 biết 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 08:34:40 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Số vân sáng (tính luôn trùng) của hai bức xạ ở 1 bên trung tâm là 12, do đó ta có k1+ k2 = 12
và 0,6k1 = lamda2 k2
chặn lamda2 trong khoảng ánh sáng nhìn thấy tìm nghiệm k2 rồi tính lamda2


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: superburglar trong 08:37:55 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với 2 khe Young nguồn S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng  1=0,6 m và 2. Trên màn người ta đếm được 21 vân sáng trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân (có bước sóng  1 và 2).Tính  2 biết 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.

XEM LẠI QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI