Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ragnarok1912 trong 08:23:18 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14986Tiêu đề: Cần giúp bài giao thoa sóng và dao động điều hòa
Gửi bởi: ragnarok1912 trong 08:23:18 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Hai nguồn sóng A,B cách nhau 12,5 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình uA=uB=acos100πt (cm) tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,5m/s. Số điểm dao động trên đọan AB dao động với biên độ cực đại và dao động ngược pha với trung điểm I của đọan AB là:
A,12      B.25      C.13      D.24
Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A,B dao động theo phương thẳng đứng có phương trình uA=uB=acos20πt (cm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. M1, M2 là hai điểm trên cùng một elip nhận A,B làm tiêu điểm.Biết AM1 - BM1=1cm; AM2-BM2=3,5cm. Tại thời điểm li độ của M1 là -3cm thì li độ của M2 là:
 A. [tex]\sqrt{3}[/tex]
cm   B.-3[tex]\sqrt{3}[/tex]
 cm   C.3[tex]\sqrt{3}[/tex]
  cm   D.- [tex]\sqrt{3}[/tex]
  cm
Câu 3:Hai chất điểm M1và M2 cùng dao động điều hòa trên một trục x quanh điểm O với cùng tần số f. Biên độ của M1 là A1 của M2 là A2. Dao động của M1 chậm pha hơn một góc [tex]\varphi[/tex]
 = π /3 so với dao động của M2 lúc đó
A. Khỏang cách M1M2 biến đổi tuần hòan với tần số f, biên độ A[tex]\sqrt{3}[/tex]

B. Khỏang cách M1M2 biến đổi tuần hòan với tần số 2f, biên độ A[tex]\sqrt{3}[/tex]
 
C. Độ dài đại số M1M2 biến đổi tùân hòan với tần số 2f, biên độ A[tex]\sqrt{3}[/tex]
 và vuông pha với dao động của M2
C. Độ dài đại số M1M2 biến đổi tùân hòan với tần số f, biên độ A[tex]\sqrt{3}[/tex]
 và vuông pha với dao động của M1
Câu 4: Một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k=20N/m nằm ngang, một đầu cố định , đầu còn lại được gắn với chất điểm m1=0,1kg. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm thứ hai m2=0,1kg. Các chất điểm đó có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang ( gốc O ở VTCB của hai vật) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m1,m2.Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 4cm rồi buông nhẹ để hệ dao động điều hòa. Gốc thời gian được chọn khi buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 0,2N. Thời điểm m2 bị tách khỏi m1 là:
A. π/10(s)   B.π/15(s)   C.π/6(s)   D.π/3(s)
Nhờ mọi người giải dùm, cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài giao thoa sóng và dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:31:53 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Hai nguồn sóng A,B cách nhau 12,5 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình uA=uB=acos100πt (cm) tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,5m/s. Số điểm dao động trên đọan AB dao động với biên độ cực đại và dao động ngược pha với trung điểm I của đọan AB là:
A,12      B.25      C.13      D.24

số cực đại trên AB được xác định  -AB < [tex]k\lambda[/tex] < AB => K [tex]\in[/tex]  [ -12;12]

Trung điểm I nằm trên cực đại ứng với k =0. Hai điểm cực đại nằm hai bên I sẽ dao động ngược pha với I, điểm cực đại tiếp theo sẽ đồng pha với I. Vậy sẽ có tất cả 12 điểm cực đại và ngược pha với I.