Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:02:40 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14984Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: tsag trong 08:02:40 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với 2 khe Young.Cho a=0,2(mm), D=1m. Chiếu khe S bằng ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,4 m 0,75 m. Hỏi ở những điểm cách vân sáng chính giữa 2,7cm có bao nhiêu vân sáng của những ánh sáng đơn sắc trùng nhau.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: superburglar trong 08:33:17 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Yêu cầu xem lại QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: photon01 trong 11:00:40 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với 2 khe Young.Cho a=0,2(mm), D=1m. Chiếu khe S bằng ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,4 m 0,75 m. Hỏi ở những điểm cách vân sáng chính giữa 2,7cm có bao nhiêu vân sáng của những ánh sáng đơn sắc trùng nhau.
Bài đăng này vi phạm quy định của diễn đàn. Tuy nhiên tôi vẫn giúp bạn giải đáp. Chúc bạn lần sau đọc kỹ quy định không sẽ bị các mod khóa topic!
Trước tiên để vị trí đó cho vân sáng thì cần phải thỏa mãn điều kiện:[tex]x=k\frac{\lambda D}{a}\rightarrow \lambda =\frac{x.a}{k.D}[/tex]
Ta lại có:[tex]0,4.10^{-3}mm\leq \lambda \leq 0,75.10^{-3}mm\Leftrightarrow 0,4.10^{-3}mm\leq \frac{27.0,2}{k.1000}\leq 0,75.10^{-3}mm[/tex]
Vậy ta có:[tex]7,2\leq k\leq 13,5\rightarrow k=8,9,10,11,12,13[/tex]