Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: changkhotheky1996 trong 05:23:26 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14980Tiêu đề: Mọi người giúp mình bài thấu kính
Gửi bởi: changkhotheky1996 trong 05:23:26 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Cho hệ 2tk đặt cùng trục chính có tiêu cự lần lượt f1,f2.2tk đựat cách nhau khoảng l.Thay đổi khoảng cách l sao cho đọ phóng đại ảnh luôn không đổi mặc dù ta thay đổi vị trí của vật trước thấu kính thứ nhất tìm l lúc đó
Nêu những trường hợp có thể bố trí Tìm độ phóng đại K


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình bài thấu kính
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:00:09 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Khi đó [tex]l=f_1+f_2 [/tex],hệ này là hệ vô tiêu. Chứng minh là
[tex]k=k_1.k_2=\dfrac{f_1}{f_1-d_1}. \dfrac{f_2}{f_2-d_2} \\ d_2=l-d_1'=l- \dfrac{f_1.d_1}{d_1-f_1} \\ \rightarrow k= \dfrac{f_1}{f_1-d_1}. \dfrac{f_2}{f_2-l+\dfrac{f_1.d_1}{d_1-f_1}}=\dfrac{f_1.f_2}{(f_1-d_1)(f_2-l+\dfrac{d_1.f_1}{d_1-f_1})} =\dfrac{f_1.f_2}{f_1.f_2-d_1.f_2-f_1.l+d_1.l-d_1.f_1}=\dfrac{f_1.f_2}{f_1.f_2-f_1.l+d_1(l-f_1-f_2)}[/tex]
Để độ phóng đại của ảnh không phụ thuộc vào nơi đặt vật thì hệ số của [tex]d_1[/tex] bằng 0
[tex]\rightarrow l-f_1-f_2=0 \rightarrow l=f_1+f_2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình bài thấu kính
Gửi bởi: changkhotheky1996 trong 06:34:24 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
hệ vô tiêu là gì thế mọi người và k1 vì sao = f1/f1-d1


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình bài thấu kính
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:45:38 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Hệ vô tiêu là hệ có [tex] l=f_1+f_2[/tex] ấy
Có [tex]d'=\frac{df}{d-f} \rightarrow \dfrac{d'}{d}=\dfrac{f}{d-f} \rightarrow -k=\dfrac{f}{d-f} \rightarrow k=\dfrac{f}{f-d}[/tex]
Zậy đó bạn