Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 11:45:18 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14975Tiêu đề: Nhờ giúp bài sóng cơ
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 11:45:18 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cùng biên độ, cùng tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng v = 2,4 m/s và coi biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền. Trên mặt nước ta quan sát thấy các vân cực tiểu gồm một đường thẳng và một số đường hyperbol. Gọi I là trung điểm S1S2. Xét hai phần tử tại hai điểm M và N trên đoạn IS2, cách I những khoảng lần lượt là 7 cm và 10 m. Tại thời điểm vận tốc của phần tử M có giá trị là -3√3  cm/s thì vận tốc của phần tử N có giá trị là
   3 cm/s
   -3 cm/s
   9 cm/s
   -9 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài sóng cơ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:09:54 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Xem tại đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14787.0