Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kôkaoa trong 09:20:03 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14972Tiêu đề: bài toán liên quan đến tổng hợp dao động điều hòa
Gửi bởi: kôkaoa trong 09:20:03 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phươing cùng tần số ,phương trình là x1 ,x2 ,x3 biết rằng [tex]x_{12}=x_{1}+x_{2}=6cos(\omega t+\pi /6),x_{23}=6cos(\omega t+2\pi /3);x_{13}=6\sqrt{2}cos(\omega t+\pi /4)[/tex]
khí li độ x1 max thì li độ x3 bằng
A=3
B 0
C[tex]3\sqrt{6}[/tex]
D [tex]3\sqrt{2}[/tex]

NHỜ THẦY CÔ VÀ  CÁC BẠN GIÚP EM ,EM CẢM ƠN Ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến tổng hợp dao động điều hòa
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:55:58 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Bài này đã có trên Forum, bạn hãy dùng chức năng tìm kiếm.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến tổng hợp dao động điều hòa
Gửi bởi: kôkaoa trong 02:32:01 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Bài này đã có trên Forum, bạn hãy dùng chức năng tìm kiếm.

hix hix thầy ơi em tìm mấy tiếng đòng hồ rồi mà ko có thấy


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến tổng hợp dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:10:08 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phươing cùng tần số ,phương trình là x1 ,x2 ,x3 biết rằng [tex]x_{12}=x_{1}+x_{2}=6cos(\omega t+\pi /6),x_{23}=6cos(\omega t+2\pi /3);x_{13}=6\sqrt{2}cos(\omega t+\pi /4)[/tex]
khí li độ x1 max thì li độ x3 bằng
A=3
B 0
C[tex]3\sqrt{6}[/tex]
D [tex]3\sqrt{2}[/tex]

NHỜ THẦY CÔ VÀ  CÁC BẠN GIÚP EM ,EM CẢM ƠN Ạ

Ta có : [tex]x_{12}=x_{1}+x_{2}=6cos(\omega t+\pi /6)[/tex] và [tex]x_{23}=x_{2}+x_{3}=6cos(\omega t+ 2\pi /3)[/tex]

[tex]\Rightarrow x_{1}-x_{3}=6\sqrt{2}cos(\omega t - \pi /4 + \pi /6)[/tex]

Ta lại có : [tex]x_{13}= x_{1} + x_{3} = 6\sqrt{2}cos(\omega t+\pi /4)[/tex]

Nên : [tex]x_{1} = 6\sqrt{2}cos\frac{\pi }{6} cos(\omega t+\pi /12)[/tex]

và [tex]x_{3} = 6\sqrt{2}sin\frac{\pi }{6} cos(\omega t+\pi /12 + \frac{\pi }{2})[/tex]

Vậy x1 và x3 vuông pha nên khi x1 max thì x3 = 0