Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 05:45:47 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14971Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: JoseMourinho trong 05:45:47 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điệp áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U=100v, tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số là f=50Hz thì "dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại là 2A". khi tần số là f'=1--Hz thì cường độ dòng điện qua mạch chỉ bằng một nửa giá trị cực đại. Giá trị của R là
A.50om B.50can2 om (mình ra B. Đa là A)
Đặt điện áp u=U_{0}cos\omega t (V) (U_{0} không đổi, \omega thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{4}{5\pi } H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi \omega = \omega _{0}
thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi  \omega = \omega _{1} hoặc \omega = \omega _{2} thì cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng Im. Biết \omega _{1}-\omega _{2}= 200 \pi rad/s. Giá trị của R là
Cho mình hỏi là ở câu của mình "dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại là 2A"(mình nghĩa là cho I0) với câu "cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại" (đề DH2012) có giống nhau không.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:36:57 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điệp áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U=100v, tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số là f=50Hz thì "dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại là 2A". khi tần số là f'=1--Hz thì cường độ dòng điện qua mạch chỉ bằng một nửa giá trị cực đại. Giá trị của R là
A.50om B.50can2 om (mình ra B. Đa là A)
Đặt điện áp u=U_{0}cos\omega t (V) (U_{0} không đổi, \omega thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{4}{5\pi } H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi \omega = \omega _{0}
thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi  \omega = \omega _{1} hoặc \omega = \omega _{2} thì cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng Im. Biết \omega _{1}-\omega _{2}= 200 \pi rad/s. Giá trị của R là
Cho mình hỏi là ở câu của mình "dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại là 2A"(mình nghĩa là cho I0) với câu "cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại" (đề DH2012) có giống nhau không.

cả 2 đều là I hiệu dụng đạt cực đại, chứ không phải Io