Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 05:35:11 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14970Tiêu đề: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: JoseMourinho trong 05:35:11 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Bài này dễ nhưng có lừa gì không mấy bạn?
Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng,a=1mm,D=m.Nguồn sáng có hai bức xạ lamda1=0,5um, lamda2=0,75um. Xét hai điểm M và N trên màn và ở cùng một phía so với vân trung tâm. Tại M là vân sáng bậc 6 của hệ vân giao thoa ứng với bức xạ lamda1. Tại N là vân sáng bậc 8 của hệ vân giao thoa ứng với bức xạ lamda2. Trên đoạn MN có:
A.9 vân sáng B.12 vân sáng
Đa là B, có nghĩa là nó tính luôn vân trùng. Đa phải là A chứ.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:46:13 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Bài này dễ nhưng có lừa gì không mấy bạn?
Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng,a=1mm,D=m.Nguồn sáng có hai bức xạ lamda1=0,5um, lamda2=0,75um. Xét hai điểm M và N trên màn và ở cùng một phía so với vân trung tâm. Tại M là vân sáng bậc 6 của hệ vân giao thoa ứng với bức xạ lamda1. Tại N là vân sáng bậc 8 của hệ vân giao thoa ứng với bức xạ lamda2. Trên đoạn MN có:
A.9 vân sáng B.12 vân sáng
Đa là B, có nghĩa là nó tính luôn vân trùng. Đa phải là A chứ.
+ Theo thầy thì tác giả bài toán không nói rõ 2 vân sáng trùng nhau tính thành 1 vân nên mới có KQ 12
+ tuy nhiên về mặt quan sát " nhìn mắt" thì chỉ có 9 vân sáng thôi. Do vậy đề trên cần nói rõ ràng giống như 1 câu Đề Thì 2010, nói rõ " hai vân sáng trùng nhau tính là 1 vân hay tính là 2 vân sáng"