Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:12:55 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14969



Tiêu đề: Hóa Hữu Cơ (P)
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:12:55 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp mình bài này mình viết toàn bị thiếu .

Câu 1: hợp chất thơm có công thức c8h8o2 vừa có khả năng tác dụng với Na vừa có khả năng tác dụng với NaOH, làm đổi màu quỳ tím thành màu hồng có số đồng phân cấu tạo là :
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6



Tiêu đề: Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 01:44:10 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Tui ra 4 chất


Tiêu đề: Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P)
Gửi bởi: L.Lawliet trong 01:19:22 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Theo đề nó là axit C6H5CH2COOH là 3 chất .. còn nữa thì mình chưa rõ _ _!
Thân L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P)
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 04:31:55 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Theo đề nó là axit C6H5CH2COOH là 3 chất .. còn nữa thì mình chưa rõ _ _!
Thân L.Lawliet
các chất dạng phenol nữa


Tiêu đề: Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:46:22 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Dang phenol đâu có làm đổi màu quỳ tím đâu. Với cả thêm mấy dạng đó vào thì lại thành quá so với đán án roài thì phải


Tiêu đề: Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P)
Gửi bởi: superburglar trong 04:49:48 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp mình bài này mình viết toàn bị thiếu .

Câu 1: hợp chất thơm có công thức c8h8o2 vừa có khả năng tác dụng với Na vừa có khả năng tác dụng với NaOH, làm đổi màu quỳ tím thành màu hồng có số đồng phân cấu tạo là :
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6


Mình cũng viết được 4 chất.chỉ có axit thui.


Tiêu đề: Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P)
Gửi bởi: L.Lawliet trong 05:21:17 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Đã xác nhận đúng là 4 chất nhé .. phenol k làm thay đổi màu quỳ tím mà


Tiêu đề: Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P)
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 06:27:28 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Theo đề nó là axit C6H5CH2COOH là 3 chất .. còn nữa thì mình chưa rõ _ _!
Thân L.Lawliet
các chất dạng phenol nữa
nham :D


Tiêu đề: Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P)
Gửi bởi: L.Lawliet trong 06:55:20 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Có câu này ngon nè
Nhiệt phân các chất sau: (NH4)2Cr2O7, CaCO3, Cu(NO3)2, KMnO4, Mg(OH)2, AgNO3, NH4Cl, BaSO4, NH4NO2, KNO3, H2O2, KClO3.
Đếm số phản ứng xảy ra, số phản ứng oxi hóa khử, số phản ứng tạo đơn chất lần lượt là bao nhiêu  %-)