Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lachong_95 trong 12:38:25 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14958Tiêu đề: Lý thuyết Bo cần giúp
Gửi bởi: lachong_95 trong 12:38:25 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Cho biêt các vạch có bước sóng dài nhất trong dãy laiman, banme, pasen của quang phô hidro là [tex]\lambda_ 1,\lambda_ 2,\lambda _3[/tex].Số vach khác nhau có thể tìm được bước sóng là
A.2  B.3  C.4  D.5
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ, đáp án là 3,exin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết Bo cần giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:49:12 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Cho biêt các vạch có bước sóng dài nhất trong dãy laiman, banme, pasen của quang phô hidro là [tex]\lambda_ 1,\lambda_ 2,\lambda _3[/tex].Số vach khác nhau có thể tìm được bước sóng là
A.2  B.3  C.4  D.5
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ, đáp án là 3,exin cảm ơn
Vẽ hình ra bạn sẽ dễ thấy nhất, có thể tính được [tex]\lambda _3_1;\lambda _4_2;\lambda _4_1[/tex].