Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 09:14:18 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14956Tiêu đề: bài tập dao động cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:14:18 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Một vật có dạng hình hộp khối lượng m và diện tích đáy S, nổi trên mặt nước. Người ta nhấn nó chìm xuống một chút rồi buông ra cho nó dao động điều hòa. Biết khối lượng riêng của nước là [tex]\rho[/tex] và gia tốc trong trường là g. Tần số dao động của vật là

Đáp án:  [tex]f = \frac{1}{2\Pi }\sqrt{\frac{\rho gS}{m}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:22:45 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Một vật có dạng hình hộp khối lượng m và diện tích đáy S, nổi trên mặt nước. Người ta nhấn nó chìm xuống một chút rồi buông ra cho nó dao động điều hòa. Biết khối lượng riêng của nước là [tex]\rho[/tex] và gia tốc trong trường là g. Tần số dao động của vật là

Đáp án:  [tex]f = \frac{1}{2\Pi }\sqrt{\frac{\rho gS}{m}}[/tex]Bài đã có trong diễn đàn tại : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14681.msg61258#msg61258