Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:01:40 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14954Tiêu đề: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 2
Gửi bởi: moths trong 12:01:40 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
câu 114/23: trong phóng xạ bêta của hạt nhân 13H: 13H  -> 23He + e-  + nơtrinô ,động năng cực đại của electron bay ra bằng bao nhiêu.Cho khối lương các nguyên tử là
mH=3,016050u ;
mHe=3,016030u


Tiêu đề: Trả lời: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 2
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:42:30 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
câu 114/23: trong phóng xạ bêta của hạt nhân 13H: 13H  -> 23He + e-  + nơtrinô ,động năng cực đại của electron bay ra bằng bao nhiêu.Cho khối lương các nguyên tử là
mH=3,016050u ;
mHe=3,016030u

Em đăng 4 bài rồi nói mục đích ra nhé
Hướng dẫn em tự tính:
ĐLBTĐL : PHe = Pn ==> 4KHe = Kn
ĐLBTNL : E = KHe+Kn
Kết hợp 2 PT ==> Kn ==> Vn