Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 11:52:53 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14953Tiêu đề: bài tập hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: revo450 trong 11:52:53 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Trong các mẫu quặng Urani có lẫn chì Pb206 và U238. Chu kỳ bán rã của U238 là 4,5.109 năm. Khi trong mẫu cứ 20 nguyên tử U thì có 4 nguyên tử Pb  thì tuổi của mẫu quặng là
   A. 2,1.109 năm               B. 1,83.109 năm
   C. 1,42.109 năm                    D. 1,18.109 năm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: EL_DHVD trong 02:02:42 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
mình làm thế này :
số phân tử Pb tạo thành cũng chính là số U phân rã
<=> 16 = 20 . 2^-t/ ( 4,5. 10^9 ) => t = 1,44 .10^9


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:09:48 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Trong các mẫu quặng Urani có lẫn chì Pb206 và U238. Chu kỳ bán rã của U238 là 4,5.109 năm. Khi trong mẫu cứ 20 nguyên tử U thì có 4 nguyên tử Pb  thì tuổi của mẫu quặng là
   A. 2,1.109 năm               B. 1,83.109 năm
   C. 1,42.109 năm                    D. 1,18.109 năm


Theo đề thì tỉ lệ số hạt U và số hạt chì trong mẫu chất là 20 : 4 = 5

[tex]\frac{N_U}{N_P_p}=\frac{N_0.2^-(t/T)}{N_0(1-2^-(t/T))}=5=>t=1,1836.10^9[/tex]  năm.