Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:42:09 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14951Tiêu đề: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Gửi bởi: moths trong 11:42:09 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
NHỜ THẦY VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
Câu 66/33 cho phản ửng hạt nhân 12H + 36Li -> 24He  +  24He.Biết khối lượng các hạt đơtêri .liti,heli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136u ; 6,01702u ; 4,0015u .Coi lho61i lương của nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân của nó.Năng lượng tỏa ra khi có 1g heli tạo thành trong phản ứng trên là bao nhiêu?
Câu 62/33 một hạt nhân của chất phóng xạ A đang đứng yên thì phân rã tạo ra 2 hạt B và C.Gọi mA,mB,mC lần lượt là khối lượng nghỉ của các hạt A,B,C và c là tốc độ ánh sáng trong chân không.Quá trình phóng xạ này tỏa ra năng lượng Q.Biểu thức nào sau đây đúng
a.mA=mb+mC+Q/c2
b. mA=mb+mC
c. mA=mb+mC-Q/c2
d.mA=Q/c2-mB-mC


Tiêu đề: Trả lời: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:22:19 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
NHỜ THẦY VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
Câu 66/33 cho phản ửng hạt nhân 12H + 36Li -> 24He  +  24He.Biết khối lượng các hạt đơtêri .liti,heli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136u ; 6,01702u ; 4,0015u .Coi lho61i lương của nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân của nó.Năng lượng tỏa ra khi có 1g heli tạo thành trong phản ứng trên là bao nhiêu?

Năng lượng phản ứng: [tex]E=(m_H+m_L_i-2m_\alpha)c^2=25,71422MeV[/tex],  nếu lấy u = 931,5Mev?c^2.

Tổng hợp 2 hạt alpha thu được E, => tổng hợp 1g heli thu được [tex]E.\frac{1}{4}.N_A/2=3,0986.10^1^1J.[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:25:50 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2013

Câu 62/33 một hạt nhân của chất phóng xạ A đang đứng yên thì phân rã tạo ra 2 hạt B và C.Gọi mA,mB,mC lần lượt là khối lượng nghỉ của các hạt A,B,C và c là tốc độ ánh sáng trong chân không.Quá trình phóng xạ này tỏa ra năng lượng Q.Biểu thức nào sau đây đúng
a.mA=mb+mC+Q/c2
b. mA=mb+mC
c. mA=mb+mC-Q/c2
d.mA=Q/c2-mB-mC

Ta có: [tex]Q=(m_A-m_B-m_C).c^2=>m_A=\frac{Q}{c^2}+m_B+m_C[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Gửi bởi: moths trong 06:03:15 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
em chưa hiểu bài đầu tiên lắm thầy ơi,với cả bấm máy tính kết quả cũng không giống thầy luôn


Tiêu đề: Trả lời: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:51:04 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
em chưa hiểu bài đầu tiên lắm thầy ơi,với cả bấm máy tính kết quả cũng không giống thầy luôn

Năng lượng E bạn tính là năng lượng tỏa ra của phản ứng khi tổng hợp được 2 hạt alpha.

Trong 1g Heli có số hạt là [tex]N=n.N_A=\frac{m}{A}.N_A[/tex]  , A là số khối. NA là số hạt trong 1 mol chất.

Từ đây dễ thấy :  2 hạt alpha ------> tỏa E
                              N hạt          -------> tỏa...
bạn tự tính nhe, bài trên thầy có edit lại kết quả, do nhầm xíu. Bạn chú ý đổi đơn vị MeV----> Jun.