Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:54:41 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14947Tiêu đề: cần thầy giúp về vật lí hạt nhân
Gửi bởi: moths trong 10:54:41 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
câu 61/32 biết đồng vị phóng xạ 614C có chu kì bán rã 5730 năm.Giả sử một mẫu gổ cổcó độ phóng xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại cùng khối lương với mẫu gỗ cổ đó,lấy từ cây mới chặt,có độ phóng xạ 1600 phân rã /phút.Tính tuổi của mẫu gỗ đã cho?
Câu 66/33 cho phản ửng hạt nhân 12H + 36Li -> 24He  + 2[/sub]4He.Biết khối lượng các hạt đơtêri .liti,heli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136u ; 6,01702u ; 4,0015u .Coi lho61i lương của nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân của nó.Năng lượng tỏa ra khi có 1g heli tạo thành trong phản ứng trên là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: cần thầy giúp về vật lí hạt nhân
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:11:38 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
do khối lượng 2 mẫu gỗ là như nhau nên

H = H(0) .2^-t/T => t = 17190 năm


Tiêu đề: Trả lời: cần thầy giúp về vật lí hạt nhân
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:30:59 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Delta m =  2,0136 + 6,01702 - 2 * 4,0015 =
 phản ứng tỏa ra nhiệt tạo thành 2 phân tử heli     là     delta là   m . 931.5 = 25 ,72803
 ............................................... 1/4.6,02.10^23 .......          0,25.6,02.10^23 . 25,72803 / 2 =