Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 08:55:02 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14943Tiêu đề: dao động cơ khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 08:55:02 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Một vật dao động điều hòa có biên độ 8cm. quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 0,8s là 24cm. Tốc độ trung bình lớn nhất trong 0,8s là?
A.33,3 cm                B. 37,3cm             C. 30cm                D.10 cm
 nhờ thầy cô và các bạn xem giúp . em cảm ơn thầy cô và các bạn


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ khó
Gửi bởi: tsag trong 09:04:32 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Một vật dao động điều hòa có biên độ 8cm. quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 0,8s là 24cm. Tốc độ trung bình lớn nhất trong 0,8s là?
A.33,3 cm                B. 37,3cm             C. 30cm                D.10 cm
 nhờ thầy cô và các bạn xem giúp . em cảm ơn thầy cô và các bạn
giải
Smin=2A(1-cos(pit/T))+16
=>T=2,4s
Smax=2Asin(pit/T)+16=8can3+16
Vmax=Smax/t=37,3


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ khó
Gửi bởi: ngochocly trong 10:07:39 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Một vật dao động điều hòa có biên độ 8cm. quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 0,8s là 24cm. Tốc độ trung bình lớn nhất trong 0,8s là?
A.33,3 cm                B. 37,3cm             C. 30cm                D.10 cm
 nhờ thầy cô và các bạn xem giúp . em cảm ơn thầy cô và các bạn
giải
Smin=2A(1-cos(pit/T))+16
=>T=2,4s
Smax=2Asin(pit/T)+16=8can3+16
Vmax=Smax/t=37,3
Với t=0,8s=T/3 thì không thể đi được quãng đường là 3A được bạn à.
Vì đề hỏi vmax cũng trong 0,8s nên trùng kết quả thôi.

Mình giải thế này:
0,8s= T/2+t chứ bạn,
[tex]S_{min}=16+2A[1-cos(0,8-T/2)\frac{\pi }{T}][/tex]
=>T=0,96s
Với t=0.8s thì:
[tex]S_{max}=2Asin\frac{(0,8-T/2)\pi}{T} +16=29,856[/tex]
=> vmax=37,3Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ khó
Gửi bởi: k4shando trong 10:47:07 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
giải thế này có lẽ vẫn hơi phức tạp, mình nghĩ cũng ko cần tính chu kì T làm gì, mình có ý thế này ta thấy [tex]S_{min}=24cm= 16+2A(1-cos\frac{\alpha }{2})[/tex] , với [tex]\alpha[/tex] là góc quét [tex]\rightarrow cos\frac{\alpha }{2}=\frac{1}{2}\rightarrow \left|sin\frac{\alpha }{2} \right|=\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
lại có [tex]S_{max}=16+2Asin\frac{\alpha }{2}[/tex]
Thay vào tính là ra thôi
Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:19:23 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Một vật dao động điều hòa có biên độ 8cm. quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 0,8s là 24cm. Tốc độ trung bình lớn nhất trong 0,8s là?
A.33,3 cm                B. 37,3cm             C. 30cm                D.10 cm
 nhờ thầy cô và các bạn xem giúp . em cảm ơn thầy cô và các bạn
Thử cách này xem sao.

24cm = 2A + A  ; 24cm là quãng đường nhỏ nhất  => 0,8 = T/2 + 2.T/6

Trong T/2 + 2.T/6 => Smax = [tex]2A+2\frac{A\sqrt{3}}{2}=16+2\sqrt{3}(cm)[/tex]  => [tex]\bar{v_t_b}_m_a_x=\frac{S_m_a_x}{t}=37,32cm/s.[/tex]