Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tramanhnguyen794 trong 08:48:34 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14942Tiêu đề: Truyền tải điện năng, máy biến áp
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 08:48:34 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Nhờ mn giúp em bài này


1.Cần truyền tải điện từ nơi sản xuất A đến nơi tiêu thụ B . Tại A dùng máy tăng áp có N2A/N1A = 20. Tại B ta dùng máy hạ áp có N1B/N2B = 15, dây dẫn từ A đến B có tổng điện trở là 10 Ôm . Biết dòng điện và điện áp luôn cùng pha với nhau, bỏ qua hao phí trên máy biến áp . Để cung cấp cho nơi tiêu thụ điện áp hiệu dụng là 120V với công suất 36kW thì điện áp hiệu dụng tại nơi sản xuất là:
A. 90V
B. 1,8kV
C. 2kV
D. 100V
2. Điện áp xoay chiều ở phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24V tần số 50Hz. Một học sinh cần phải quấn một máy biến áp để từ điện áp nói trên tạo ra được điện áp hiệu dụng bằng 12V ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở. Sau khi quấn máy một thời gian, học sinh này quên mất số vòng dây của các cuộn dây. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này đã nối cuộn sơ cấp của máy với điện áp của phòng thực hành sau đó dùng vôn kế có điện trở rất lớn để đo điện áp ở cuộn thứ cấp để hở. Ban đầu kết quả đo được là 8,4V. Sau khi quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp thì kết quả đo được là 15V. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây của cuộn thứ cấp?
A. 15 vòng   B. 40 vòng   C. 20 vòng   D. 25 vòng.


Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện năng, máy biến áp
Gửi bởi: photon01 trong 09:37:45 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

2. Điện áp xoay chiều ở phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24V tần số 50Hz. Một học sinh cần phải quấn một máy biến áp để từ điện áp nói trên tạo ra được điện áp hiệu dụng bằng 12V ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở. Sau khi quấn máy một thời gian, học sinh này quên mất số vòng dây của các cuộn dây. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này đã nối cuộn sơ cấp của máy với điện áp của phòng thực hành sau đó dùng vôn kế có điện trở rất lớn để đo điện áp ở cuộn thứ cấp để hở. Ban đầu kết quả đo được là 8,4V. Sau khi quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp thì kết quả đo được là 15V. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây của cuộn thứ cấp?
A. 15 vòng   B. 40 vòng   C. 20 vòng   D. 25 vòng.
Gọi số vòng dây cuộn sơ cấp là N1, số vòng dây quấn đúng là N2, số vòng dây cuốn sai lần 1 là N2'. Vậy ta có:[tex]\frac{N_{2}'}{N_{1}}=\frac{8,4}{24}; \frac{N_{2}'+55}{N_{1}}=\frac{15}{24}\Leftrightarrow \frac{N2'}{N_{1}}+\frac{55}{N1}=\frac{8,4}{24}+\frac{55}{N_{1}}=\frac{15}{24}\Rightarrow N_{1}=200[/tex]
Vậy số vòng dây cần quấn N2 = 100 vòng, số vòng dây N2' = 70 vòng. Sau khi quấn thêm 55 vòng sẽ là 125 vòng vậy phải bỏ đi 25 vòng.


Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện năng, máy biến áp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:52:04 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Nhờ mn giúp em bài này


1.Cần truyền tải điện từ nơi sản xuất A đến nơi tiêu thụ B . Tại A dùng máy tăng áp có N2A/N1A = 20. Tại B ta dùng máy hạ áp có N1B/N2B = 15, dây dẫn từ A đến B có tổng điện trở là 10 Ôm . Biết dòng điện và điện áp luôn cùng pha với nhau, bỏ qua hao phí trên máy biến áp . Để cung cấp cho nơi tiêu thụ điện áp hiệu dụng là 120V với công suất 36kW thì điện áp hiệu dụng tại nơi sản xuất là:
A. 90V
B. 1,8kV
C. 2kV
D. 100V

+xét tại nơi tiêu thụ, điên áp hai cuộn sơ cấp máy hạ áp:
[tex]\frac{U1}{U2}=\frac{N1}{N2}U1=120.15=1800V[/tex]
dọng điện cuộn thứ cấp: I2=P/U2=36000/120=300A
dòng điện cuộn sơ cáp: I1=300/15=20A
+ Xét tại nơi phát
Điện áp cuộn thứ cấp: U2'=U1+I1.R=1800+.20.10=2000V
Điện áp cuộn sơ cấp là U1;=U2'.(N1/N2)=2000/20=100V là giá trị cần tìm