Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:36:31 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14941Tiêu đề: nhờ thầy giúp bài tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: moths trong 08:36:31 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
câu 114/23: trong phóng xạ bêta của hạt nhân 13H: 13H  -> 23He + e-  + nơtrinô ,động năng cực đại của electron bay ra bằng bao nhiêu.Cho khối lương các nguyên tử là
mH=3,016050u ;
mHe=3,016030u
câu 58/32 dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 49Be đang đứng yên.phãn ứng tạo ra hạt nhân X và hạt anpha .Hạt anpha bay theo hướng vuông góc với phương tới của proton và có động năng 4MeV.Khi tính động năng của các hạt ,lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong các phản ứng này bằng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy giúp bài tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: photon01 trong 10:29:04 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

câu 58/32 dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 49Be đang đứng yên.phãn ứng tạo ra hạt nhân X và hạt anpha .Hạt anpha bay theo hướng vuông góc với phương tới của proton và có động năng 4MeV.Khi tính động năng của các hạt ,lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong các phản ứng này bằng bao nhiêu

Phương trình phản ứng là: [tex]^{1}_{1}p+^{9}_{4}Be\rightarrow ^{6}_{3}Li+^{4}_{2}He[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:[tex]\vec{p_{p}}=\vec{p_{X}}+\vec{p_{\alpha }}[/tex]
Do hạt anpha bay ra vuông góc với phương ban đầy của proton nên ta có:
[tex]p^{2}_{X}=p^{2}_{\alpha }+p^{2}_{p}\Leftrightarrow m_{X}.K_{X}=m_{p}.K_{p}+m_{\alpha }.K_{\alpha }\Leftrightarrow 6.K_{x}=5,45+4.4\Rightarrow K_{x}=3,575MeV[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:[tex]\left(m_{p}+m_{Be} \right).c^{2}+K_{p}=K_{\alpha }+K_{Li}+\left(m_{\alpha }+m_{Li} \right).c^{2}\Leftrightarrow \left(m_{p}+m_{Be}- \left(m_{\alpha }+m_{Li} \right)\right).c^{2}=Q=K_{\alpha }+K_{Li}-K_{p}=2,125MeV[/tex]Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy giúp bài tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: moths trong 10:41:56 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
thầy ơi,em không hiểu chỗ pX2=panpha2+pp2
thầy nói rõ hơn chút đi ạ


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy giúp bài tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: photon01 trong 11:26:40 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
thầy ơi,em không hiểu chỗ pX2=panpha2+pp2
thầy nói rõ hơn chút đi ạ

Bạn thử xem hình vẽ này nhé!