Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:37:10 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14920Tiêu đề: Hóa hữu cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:37:10 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người giup mình bài tập này:

Để phản ứng hết với một lượng hỗ hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (Mx < My) cần vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dc 24,6 g muối của một axit hữu cơ và m gam một acol. Đốt cháy hoàn toàn ancol trên thu dc 4,48l CÒ (dktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là
A. CH3COOC2H5
B. CH3COOCH3
C, CH2= CHCOOCH3
D. C2H5COOC2H5

bài này mình thấy lạ vì  "muối của một axit hữu cơ" và "một acol" . rõ ràng 2 công thức phải giống nhau mà  (Mx < My) . không hiểu nổi?


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 12:21:38 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Đáp án là A phải không

Bạn tính được công thức của ancol là C2H5OH nhờ phản ứng đốt cháy và tính được số mol là 0,1
Mà số mol NaOH là 0,3 nên 2 chất đó là 1 este và 1 axi ( cả 2 cùng gốc RCOO)
Có số mol là 0,3 mà khối lượng là 24,6 tính được M là CH3COO
Vậy CTCT Y là CH3COOC2H5