Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:56:44 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14914Tiêu đề: lại liên quan đến hạt nhân nguyên tử mong thầy giúp
Gửi bởi: moths trong 09:56:44 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
ban đầu (t=0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất .Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã.Đến thời điểm t2 = t1+100(s) số hạt nhân X  chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu.Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: lại liên quan đến hạt nhân nguyên tử mong thầy giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:13:11 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
ban đầu (t=0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất .Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã.Đến thời điểm t2 = t1+100(s) số hạt nhân X  chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu.Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là bao nhiêu
+ Ở thời điểm t1 số hạt nhân chưa bị phân rã : [tex]N_{1} = N_{0} 2^{-t_{1}/T} = \frac{N_{0}}{5}[/tex]

+ Đến thời điểm t2 = t1+100(s) số hạt nhân X  chưa bị phân rã : [tex]N_{2} = N_{0} 2^{-(t_{1}+100)/T} = \frac{N_{0}}{20} = \frac{N_{1}}{4} = N_{1}2^{-2}[/tex]

+ Lưu ý : [tex]N_{2} = N_{0} 2^{-(t_{1}+100)/T} = N_{0} 2^{-t_{1}/T}.2^{-100/T}= N_{1}.2^{-100/T}[/tex]

+ Vậy : [tex]-100/T = -2 \Rightarrow T = 50s[/tex]