Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cuongthich trong 09:17:25 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14912Tiêu đề: bai tập sóng cơ khó
Gửi bởi: cuongthich trong 09:17:25 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
hai nguồn A,B cách nhau 11,5cm tạo ra hiện tượng giao thoa trên mặt nước, các nguồn có phương trình là [tex]u_{A}=u_{B}=3cos(100\pi t)[/tex]. tốc độ truyền sóng 1m/s. số điểm trên đoạn AB có biên độ 2,15 cm và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là?
nhờ mọi người giúp đở mình tính mà không có đáp án. cảm ơn mọi người nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: bai tập sóng cơ khó
Gửi bởi: k4shando trong 09:28:18 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Bài này bạn xem lại cái biên độ 2,15cm đi
áp dụng công thức tính biên độ tổng hợp tại 1 điểm bất kì [tex]2,15^{2}=3^{2}+3^{2}+2.3.3.cos\phi \rightarrow cos\phi =-1,1147[/tex]
? thì làm kiểu gì ?


Tiêu đề: Trả lời: bai tập sóng cơ khó
Gửi bởi: superburglar trong 09:35:05 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
bài này em vẽ hình đếm có 12 điểm không biết có đúng đáp án ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: bai tập sóng cơ khó
Gửi bởi: cuongthich trong 09:36:45 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
bài này em vẽ hình đếm có 12 điểm không biết có đúng đáp án ạ :D
đáp án là 8 em ạ hạy là đáp án sai


Tiêu đề: Trả lời: bai tập sóng cơ khó
Gửi bởi: k4shando trong 09:37:05 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Mình nghĩ với dữ kiện bắt tìm biên độ 2,15cm thì chắc chắn là ko thể làm dc


Tiêu đề: Trả lời: bai tập sóng cơ khó
Gửi bởi: kydhhd trong 09:38:23 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
hai nguồn A,B cách nhau 11,5cm tạo ra hiện tượng giao thoa trên mặt nước, các nguồn có phương trình là [tex]u_{A}=u_{B}=3cos(100\pi t)[/tex]. tốc độ truyền sóng 1m/s. số điểm trên đoạn AB có biên độ 2,15 cm và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là?
nhờ mọi người giúp đở mình tính mà không có đáp án. cảm ơn mọi người nhiều!

bước sóng là 100/50=2cm
số cự đại [tex]-11,5<2k<11,5[/tex]
có 11 cực đại
có thể xem đây là sóng dừng với I là bụng sóng
có 11 bụng sóng tương úng 11 bó sóng
các điểm trên 1 bó sóng dao động cùng pha, hai bó canh nhau dao động ngược pha
trên 1 bó sóng có 2 điểm dao động với biên độ 2,15cm đối xứng nhau qua bụng
vậy có tổng cộng:2.6=12 điểm


Tiêu đề: Trả lời: bai tập sóng cơ khó
Gửi bởi: superburglar trong 09:39:11 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
bài này em vẽ hình đếm có 12 điểm không biết có đúng đáp án ạ :D
đáp án là 8 em ạ hạy là đáp án sai
Em cũng không biết nữa.thầy tính ra bao nhiêu ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: bai tập sóng cơ khó
Gửi bởi: cuongthich trong 09:47:43 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
bài này em vẽ hình đếm có 12 điểm không biết có đúng đáp án ạ :D
đáp án là 8 em ạ hạy là đáp án sai
Em cũng không biết nữa.thầy tính ra bao nhiêu ạ :D
thầy cũng được 12 tình hồi tối tới giờ thử đủ cách cũng được 12


Tiêu đề: Trả lời: bai tập sóng cơ khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:55:08 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
hai nguồn A,B cách nhau 11,5cm tạo ra hiện tượng giao thoa trên mặt nước, các nguồn có phương trình là [tex]u_{A}=u_{B}=3cos(100\pi t)[/tex]. tốc độ truyền sóng 1m/s. số điểm trên đoạn AB có biên độ 2,15 cm và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là?
nhờ mọi người giúp đở mình tính mà không có đáp án. cảm ơn mọi người nhiều!


Theo tôi giả thiết các bài loại này là không chính xác ! Không thể có giao thoa sóng ổn định được !

Xem thử bài viết sau : http://thuvienvatly.com/download/18785