Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:05:52 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14911Tiêu đề: vài bài tập cần thầy giúp
Gửi bởi: moths trong 09:05:52 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
câu 1 : một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là T cứ sau một khoãng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy
câu 2: ban đầu có No hạt nhân sau 1 năm còn lại 1/3 số hạt nhân ban đầu chưa phân rã .Sau 1 năm nữa số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là bao nhiêu
CÂU 3: hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB và hạt anpha có khối lượng manpha tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt anpha ngay sau phân rã bằng bao nhiêu
CÂU 4: hạt nhân X (có số khối A1 số proton Z1) phóng xạ và biến thành hạt nhân Y có số khối A2 và số proton Z2.Coi khối lượng của hạt nhân X,Y bằng số khối của chúng  tính theo đơn vị u .Biết chất phóng xạ  X (có số khối A1 số proton Z1) có chu kì bán rã là T.Ban đầu có một  khối lượng chất X (có số khối A1 số proton Z1),sau 2chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần thầy giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:18:14 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
câu 1 : một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là T cứ sau một khoãng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy

Gọi N0 là số hạt nhân phóng xạ có vào đầu khoảng thời gian t cần tìm.

+ Số hạt nhân đã bị phân rã : [tex]|\Delta N| = N_{0} ( 1 - 2^{-t/T}) [/tex]

+ Số hạt nhân còn lại vào thời điểm t : [tex]N = N_{0} 2^{-t/T}[/tex]

Theo gt ta có : [tex]N_{0} ( 1 - 2^{-t/T}) = 3 N_{0} 2^{-t/T} \Rightarrow 2^{-t/T} = 2^{-2} \Rightarrow t = 2T[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần thầy giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:22:12 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

câu 2: ban đầu có No hạt nhân sau 1 năm còn lại 1/3 số hạt nhân ban đầu chưa phân rã .Sau 1 năm nữa số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là bao nhiêu


+ số hạt nhân còn lại chưa phân rã sau 1 năm : [tex]N_{1} = N_{0} 2^{-t/T} = \frac{1}{3} N_{0} \Rightarrow 2^{-t/T} = \frac{1}{3}[/tex]

+ số hạt nhân còn lại chưa phân rã sau 1 năm nữa : [tex]N_{2} = N_{1} 2^{-t/T} = \frac{1}{3} N_{1} = \frac{1}{9} N_{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần thầy giúp
Gửi bởi: moths trong 09:27:19 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
 2^{-t/T} = 2^{-2} \Rightarrow t = 2T[/tex]
[/quote]
e chưa hiểu chỗ này lắm ạ,kĩ năng biến đổi của e hơi yếu,mong thầy giải thích rõ


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần thầy giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:33:48 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

CÂU 4: hạt nhân X (có số khối A1 số proton Z1) phóng xạ và biến thành hạt nhân Y có số khối A2 và số proton Z2.Coi khối lượng của hạt nhân X,Y bằng số khối của chúng  tính theo đơn vị u .Biết chất phóng xạ  X (có số khối A1 số proton Z1) có chu kì bán rã là T.Ban đầu có một  khối lượng chất X (có số khối A1 số proton Z1),sau 2chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là bao nhiêu

Sau 2 chu kì bán rã thì :

+ số hạt nhân X còn lại là : [tex]N_{X} = \frac{N_{0}}{4}[/tex]

+  số hạt nhân Y sinh ra chính là số hạt nhân X đã bị phân rã : [tex]N_{Y} = N_{0} - \frac{N_{0}}{4} = \frac{3N_{0}}{4}[/tex]

Xem ban đầu có một  khối lượng chất X nguyên chất

+ Tỉ số khối lượng cần tìm : [tex]\frac{M_{Y}}{M_{X}} = \frac{A_{2}.N_{Y}}{A_{1}.N_{X}} = 3 \frac{A_{2}}{A_{1}}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần thầy giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:35:28 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
2^{-t/T} = 2^{-2} \Rightarrow t = 2T[/tex]
e chưa hiểu chỗ này lắm ạ,kĩ năng biến đổi của e hơi yếu,mong thầy giải thích rõ
Em đơn giản N0 đi thì ta có : [tex]2^{-t/T} = = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^{2}} = 2^{-2}[/tex]