Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamnhan24994 trong 11:40:49 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14906Tiêu đề: Bài sóng cơ
Gửi bởi: phamnhan24994 trong 11:40:49 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2013
Nhờ giúp đỡ
Hai nguồn A, B có cùng biên độ là 1mm, cùng pha, chu kì là 0,2s; tốc độ truyền sóng là 1m/s. Điểm M cách A 18cm, cách B 28cm, có biên độ dao động là:


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ
Gửi bởi: kôkaoa trong 06:11:09 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Nhờ giúp đỡ
Hai nguồn A, B có cùng biên độ là 1mm, cùng pha, chu kì là 0,2s; tốc độ truyền sóng là 1m/s. Điểm M cách A 18cm, cách B 28cm, có biên độ dao động là:

bước sóng [tex]\lambda =20 cm[/tex]
2 nguồn cùng pha nên biên độ dao động tai M là [tex]a_{M}=2acos(\frac{\pi (d_{1}-d_{2})}{\lambda })[/tex]
với a là biên độ sóng tai nguồn
thay số  aM=O


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ
Gửi bởi: phamnhan24994 trong 09:24:24 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Nhưng sao mình dùng công thức tổng quát [tex]A_{M}=2A\left|cos(\frac{\Pi (d1-d2)}{\lambda } -\frac{\varphi 1-\varphi 2}{2}\right|[/tex] thì nó ra là 2A. Giải thích giúp mình chỗ này.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 09:33:42 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Thay vào vẫn ra 0 mà, bạn tính lại đi cái [tex]\varphi _{1}-\varphi _{2}=0 , d_{1}-d_{2}=-10 cm, \lambda =20cm[/tex]