Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:18:43 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14904Tiêu đề: Hạt nhân
Gửi bởi: moths trong 10:18:43 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2013
câu 1 ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất  có chu kì bán rã là T,sau thời gian t=2T kể từ thời điểm ban đầu,tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là bao nhiêu
câu 2 biết vận tốc ánh sáng trong chân không c =3.10^8 m/s .theo hệ thức anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng thì vật có khối lượng 0,002g có năng lượng nghỉ là bao nhiêu(tính theo đơn vị là Jun)

thầy ơi giúp em mấy bài tập về hạt nhân nguuyên tử với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân
Gửi bởi: kydhhd trong 08:25:46 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
câu 1 ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất  có chu kì bán rã là T,sau thời gian t=2T kể từ thời điểm ban đầu,tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là bao nhiêu
câu 2 biết vận tốc ánh sáng trong chân không c =3.10^8 m/s .theo hệ thức anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng thì vật có khối lượng 0,002g có năng lượng nghỉ là bao nhiêu(tính theo đơn vị là Jun)

thầy ơi giúp em mấy bài tập về hạt nhân nguuyên tử với ạ
câu 1: tỉ số
[tex]\frac{\Delta N}{N}=\frac{N_{0}(1-2^{-2T/T})}{N_{0}2^{-2T/T}}=2^{2}-1=3[/tex]
câu 2:[tex]E=mc^{2}=0,002.10^{-3}.9.10^{16}=1,8.10^{11}J[/tex]