Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:00:57 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14903Tiêu đề: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: moths trong 10:00:57 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2013
CÂU 1: hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB và hạt anpha có khối lượng manpha tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt anpha ngay sau phân rã bằng bao nhiêu
CÂU 2: hạt nhân X (có số khối A1 số proton Z1) phóng xạ và biến thành hạt nhân Y có số khối A2 và số proton Z2.Coi khối lượng của hạt nhân X,Y bằng số khối của chúng  tính theo đơn vị u .Biết chất phóng xạ  X (có số khối A1 số proton Z1) có chu kì bán rã là T.Ban đầu có một  khối lượng chất X (có số khối A1 số proton Z1),sau 2chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 06:09:16 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
CÂU 1: hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB và hạt anpha có khối lượng manpha tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt anpha ngay sau phân rã bằng bao nhiêu
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:[tex]\vec{p_{B}}+\vec{p_{\alpha }}=0\Rightarrow p_{B}=p_{\alpha }\Leftrightarrow m_{B}.K_{B}=m_{\alpha }.K_{\alpha }\Leftrightarrow \frac{K_{B}}{K_{\alpha }}=\frac{m_{\alpha }}{m_{B}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 06:17:54 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
CÂU 2: hạt nhân X (có số khối A1 số proton Z1) phóng xạ và biến thành hạt nhân Y có số khối A2 và số proton Z2.Coi khối lượng của hạt nhân X,Y bằng số khối của chúng  tính theo đơn vị u .Biết chất phóng xạ  X (có số khối A1 số proton Z1) có chu kì bán rã là T.Ban đầu có một  khối lượng chất X (có số khối A1 số proton Z1),sau 2chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là bao nhiêu
Gọi N0x là số hạt nhân X ban đầu. Nx là số hạt nhân còn lại sau 2 chu kì bãn rã. Số hạt nhân Y được tạo ra chính là số hạt nhân X bị phân rã.
Ta có:[tex]\frac{m_{Y}}{m_{X}}=\frac{N_{Y}.A_{2}}{N_{X}.A_{1}}=\frac{\left(N_{0X}-N_{X} \right).A_{2}}{N_{X}.A_{1}}(1)[/tex]
Sau 2 chu kì bán rã thì số hạt nhân còn lại: Nx = N0x/4 vậy thay vào 1 ta có:
[tex]\frac{m_{Y}}{m_{X}}=\frac{3.N_{X}.A_{2}}{N_{X}.A_{1}}=\frac{3A_{2}}{A_{1}}[/tex]