Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: faraanh trong 04:35:45 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14898Tiêu đề: bài toán về ankin cần giải đáp
Gửi bởi: faraanh trong 04:35:45 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2013
nhờ mọi người giúp đỡ bài naỳ:
một hỗn hợp x gồm 1 ankin và [tex]H_{2}[/tex] có [tex] V=8,96l[/tex] (dkc) và [tex]m_{X}=4,6[/tex] . Cho hỗn hợp X đi qua Ni nung nóng, phản ứng hoàn toàn cho ra hỗn hợp khí Y, có tỉ khối [tex]d_{\frac{y}{x}}=2[/tex], tìm số mol [tex]H_{2}[/tex]
 phản ứng, khối lượng và CTPT của ankin


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về ankin cần giải đáp
Gửi bởi: kôkaoa trong 05:29:09 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2013
nhờ mọi người giúp đỡ bài naỳ:
một hỗn hợp x gồm 1 ankin và [tex]H_{2}[/tex] có [tex] V=8,96l[/tex] (dkc) và [tex]m_{X}=4,6[/tex] . Cho hỗn hợp X đi qua Ni nung nóng, phản ứng hoàn toàn cho ra hỗn hợp khí Y, có tỉ khối [tex]d_{\frac{y}{x}}=2[/tex], tìm số mol [tex]H_{2}[/tex]
 phản ứng, khối lượng và CTPT của ankin

gọi n[tex]n_{1},n_{2}[/tex] lần lượt là số mol trước và sau phản ứng
tính đc [tex]n_{1}=0,4   ,n_{2}=0,2[/tex]
==>số mol khí giảm sau phản ứng = [tex]n_{H_{2}}[/tex] phản ứng=0,2
[tex]M_{TB}[/tex] sau pu=23==) H2 dư ==>nankan thu đc=0,1
đặt ctpt ankan là [tex]C_{n}H_{2n+2}[/tex] ,gọi x là số mol H2 dư sau pu
bt khối lươg
0,1(14n+2) + 2x=4,6
áp dụng pp đường chéo
0,1(14n-21)-21x=0
==)n=3
x=0,1
vậy ctpt cuae ankin là [tex]C_{3}H_{4}[/tex]
dài quá ko bít đúng ko :D