Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: AmiAiko trong 11:21:48 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14893Tiêu đề: Một bài toán về con lắc lò xo cần giải đáp!
Gửi bởi: AmiAiko trong 11:21:48 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2013
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí có tọa độ [tex]x=2,5\sqrt{2}cm[/tex] thì có vận tốc 50 cm/s. Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng đường 27,5cm là?Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về con lắc lò xo cần giải đáp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:34:08 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2013
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí có tọa độ [tex]x=2,5\sqrt{2}cm[/tex] thì có vận tốc 50 cm/s. Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng đường 27,5cm là?
Hướng dẫn
[tex]\Delta Lo = A = g/\omega^2. ==> \omega^2=g/A[/tex]
Cthu tại vị trí (x,v): [tex]x^2+v^2/\omega^2=A^2 ==> A^2(1-v^2/g)=x^2 ==> A[/tex] (nhớ đổi sang đơn vị chuần hết)
(Tới đây em có thể tính tiếp bằng vecto quay)