Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 08:38:04 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14884Tiêu đề: giúp mình bài giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:38:04 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2013
trong thí nghiệm khe Young bằng ánh sáng trắng ( 0,4[tex]\mu[/tex]m < [tex]\lambda \leq 0,75\mu m[/tex], khoảng cách từ hai nguồn đến  màn là 2m, khoảng cách giữa 2 nguồn là 2mm. số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là bao nhiêu?

mọi người giúp em kết quả cụ thể luôn nhé
Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 08:47:06 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2013
trong thí nghiệm khe Young bằng ánh sáng trắng ( 0,4[tex]\mu[/tex]m < [tex]\lambda \leq 0,75\mu m[/tex], khoảng cách từ hai nguồn đến  màn là 2m, khoảng cách giữa 2 nguồn là 2mm. số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là bao nhiêu?
Trước tiên ta có tại M là vân sáng thì vị trí đó thoả mãn điều kiện:[tex]x_{M}=k\frac{\lambda D}{a}\Rightarrow \lambda =\frac{a.x}{k.D}[/tex]
Vì ánh sáng nhìn thấy có bước sóng trong khoảng:[tex]0,4\leq \lambda \leq 0,75\Leftrightarrow 0,4.10^{-3}mm\leq \frac{4.2}{k.2000}\leq 0,75.10^{-3}mm\Rightarrow k\geq 5,3; k\leq 10[/tex]
Vậy k có các giá trị: 6,7,8,9,10 tức là có 5 bức xạ cho vân sáng tại M