Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Nguyen Minh Anh trong 06:56:53 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14881Tiêu đề: Bài cơ khó
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 06:56:53 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người giúp
Cho hệ cơ như hình vẽ, dây không dãn không khối lượng dài 2L. Một đầu cố định tại A, đầu kia buộc vào vật m2, vật m2 có thể trượt không ma sát trên thanh ngang. Tại I trung điểm của dây có vật m1. Ban đầu hệ đứng yên, góc hợp bởi dây và thanh là @. Xác định gia tốc của m2 và lực căng dây ngay sau khi thả hệ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:30:52 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người giúp
Cho hệ cơ như hình vẽ, dây không dãn không khối lượng dài 2L. Một đầu cố định tại A, đầu kia buộc vào vật m2, vật m2 có thể trượt không ma sát trên thanh ngang. Tại I trung điểm của dây có vật m1. Ban đầu hệ đứng yên, góc hợp bởi dây và thanh là @. Xác định gia tốc của m2 và lực căng dây ngay sau khi thả hệ.
Bạn xem hướng dẫn sơ lược này nhé

Dễ dàng có được : [tex]a_{2}=2a_{1}sin\alpha[/tex]

Dùng định luật II Newton cho 2 vật với Ox nằm ngang đâm sáng phải , Oy thẳng đứng chọc xuống dưới

[tex]\left[ T_{1}-T_{2}\right]cos\alpha =m_{1}a_{1}sin\alpha[/tex]

[tex]-\left(T_{1}+T_{2} \right)sin\alpha +m_{1}g=m_{1}a_{1}cos\alpha[/tex]

[tex]T_{2}'cos\alpha =m_{2}a_{2}[/tex]

Giải lần lượt các hệ trên chú ý rằng [tex]T_{1}=T_{1}';T_{2}=T_{2}'[/tex]

[tex]a_{1}=\frac{m_{1}gcos\alpha }{m_{1}+4m_{2}sin^{2}\alpha }[/tex]

[tex]a_{2}[/tex] và [tex]T_{2};T_{1}[/tex] tự làm nốt nhé !