Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 09:21:17 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14869Tiêu đề: Bài tập hạt nhân
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 09:21:17 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Hạt nhân pôlôni [tex]210/84Po[/tex] là chất phóng xạ anpha. Biết hạt nhân mẹ đang đứng yên và lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A. Hãy tìm phần trăm của năng lượng tỏa ra chuyển thành động năng hạt anpha.(Coi phản ứng không kèm theo bức xạ gam-ma).Kết quả đúng là:
A,98,1%   B,95,2%   C,89,3%   D, 99,2%
Mong mọi người giúp đỡ [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân
Gửi bởi: ragnarok1912 trong 09:33:17 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
210Po -> 4anpha + 206X
Động năng anpha = \frac{(AX)/(AX + Aanpha)}{} * ∆E
=> Động năng anpha =0,981 ∆E
=>A


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:46:07 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Hạt nhân pôlôni [tex]210/84Po[/tex] là chất phóng xạ anpha. Biết hạt nhân mẹ đang đứng yên và lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A. Hãy tìm phần trăm của năng lượng tỏa ra chuyển thành động năng hạt anpha.(Coi phản ứng không kèm theo bức xạ gam-ma).Kết quả đúng là:
A,98,1%   B,95,2%   C,89,3%   D, 99,2%
Mong mọi người giúp đỡ [-O<
[tex]\frac{K_\alpha }{E}=\frac{K_\alpha }{K_\alpha +K_X}=\frac{1}{1+\frac{K_X}{K_\alpha }}[/tex]

Bảo toàn động lượng [tex]\vec{P_\alpha }=-\vec{P_X}\Leftrightarrow m_\alpha K_\alpha =m_XK_X=>K_X=\frac{4}{206}.K_\alpha[/tex]

Thay vào trên ta được 98,09%.