Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 12:08:37 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14846Tiêu đề: Lý thuyết máy biến áp có nhiều thắc mắc
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 12:08:37 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Một máy biến áp lý tưởng . Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp máy u=Ucoswt. cuộn thứ cấp nối với biến trở . khi giảm biến trở xuống 0.5 giá trị ban đầu thì:
A.Công suất điện ở cuộn sơ cấp và thứ cấp đều tăng.
B.Điện áp hiệu dụng 2 dầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều giảm 0.5 giá trị ban đầu.
C.Công suất điện ở cuộn sơ cấp và thứ cấp đều giảm 2 lần
D.chỉ có công suất điện ở cuộn thứ cấp tăng 2 lần, còn công suất điện ở cuộn sơ cấp ko đổi
Em nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ . Em cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết máy biến áp có nhiều thắc mắc
Gửi bởi: kydhhd trong 05:56:14 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Một máy biến áp lý tưởng . Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp máy u=Ucoswt. cuộn thứ cấp nối với biến trở . khi giảm biến trở xuống 0.5 giá trị ban đầu thì:
A.Công suất điện ở cuộn sơ cấp và thứ cấp đều tăng.
B.Điện áp hiệu dụng 2 dầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều giảm 0.5 giá trị ban đầu.
C.Công suất điện ở cuộn sơ cấp và thứ cấp đều giảm 2 lần
D.chỉ có công suất điện ở cuộn thứ cấp tăng 2 lần, còn công suất điện ở cuộn sơ cấp ko đổi
Em nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ . Em cám ơn
xét các giá trị hiệu dụng:
[tex]\frac{U1}{U2}=\frac{N1}{N2}=\frac{I2}{I1}[/tex]
Do U1 không tháy đổi-------> U2 không thay đổi
mà I2=U2/R---------> R giảm 2 lần----------> I2 tăng 2 lần---------> I1 tăng lên 2 lần--------> công suất cuộn sơ cấp và thứ cấp tăng 2 lần